Şizofreni ile İlişkilendirilen Yeni Bir Gen Keşfedildi
Yeni bir çalışma raporunda, nöroplastisiteyi (sinir sisteminin çevresel uyaranlara karşı verdiği cevap) düzenleyen bir hücre zarı proteinin, şizofreni ile ilişkili bir genin fonksiyonunu düzenlediği belirtilmektedir. Çalışılan proteinden yoksun olan fareler zihinsel hastalık belirtileri göstermektedir.

San Diego - California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, şizofreni ile ilişkili bir geni düzenleyen protein tespit ettiler. Bu çalışma, Neurophysiology dergisinde yayınlanmıştır (1).

Kişinin düşüncelerini, duygularını ve davranışını etkileyen, kronik zihinsel bir hastalık olan şizofreni, kısmen genetik yapıyla belirlenir. DISC1 geni şizofreni gelişimi ile ilişkilendirilmektedir. DISC1, sinir hücrelerinin büyümesi, uygun sinir sinyalinin verilmesi ve bir insanın ömrü boyunca büyümesi ve uyum sağlayabilmesi (nöroplastisite) için beyin aktivitesine katılmaktadır. DISC1 fonksiyonunun kaybı, hareket bozuklukları, bellek sorunları ve duyguların ifadesindeki azalma gibi şizofreni benzeri semptomlara yol açabilecek normal sinyal ileti şeklini engellemektedir.

Caveolin (Cav-1), sinir sinyal iletimini ve sinir sisteminde nöroplastisiteyi arttıran bir hücre zarı proteinidir. Bu çalışmada araştırma ekibi, farelerin sinir hücrelerinde Cav-1 ve DISC1 arasındaki etkileşime bakmışlardır. Bu ekip, Cav-1'in DISC1 fonksiyonunu düzenlediğini bulan ilk ekiptir.

Cav-1 protein ifadesi olmayan farelerin beyninde daha az DISC1 ifadesi mevcuttu ve şizofreniye maruz kalan beyinlerdeki gibi moleküler düzeyde benzer semptomlar göstermekteydi. Araştırmacılar, Cav-1'i spesifik olarak bu farelerin sinir hücrelerine yeniden entegre ettiğinde, DISC1 proteinine ek olarak sinaptik plastisite (sinir hücrelerinde yeni bağlantılar oluşturmayı ve büyümeyi sağlayan yetenek) için önemli olan proteinler de normal seviyelerine geri dönmüştür.

Çalışmanın bulguları, şizofreni tedavisi için önemli etkilere sahiptir. Araştırmacılar, “Şizofreni için antipsikotikler gibi farmakolojik tedaviler mevcut olsa da, bu ilaç sınıfları çoğu hastada, özellikle bilişsel anormalliklerin geri döndürülmesinde zayıf bir etki göstermektedir” şeklinde açıklamada bulunmuşlardır.

“Şizofreni tedavisinde potansiyel moleküler hedefleri daha iyi anlamak ve tanımlamak için Cav-1'in DISC1 aracılığıyla, nöronal büyüme sinyal iletimini ve uygun fonksiyonunu nasıl sürdürdüğünü ve düzenlediğini anlamak oldukça önemlidir."

Kaynak
http://neurosciencenews.com/genetics-schizophrenia-protein-5879/

İleri Okuma
1) Adam Kassan, Junji Egawa, Zheng Zhang, Angels Almenar-Queralt, Quynh My Nguyen, Yasaman Lajevardi, Kaitlyn Kim, Edmund Posadas, Dilip V Jeste, David M Roth, Piyush M Patel, Hemal H Patel, Brian P Head. 2016. Caveolin-1 Regulation of Disrupted-in-Schizophrenia-1 as a Potential Therapeutic Target for Schizophrenia. DOI: 10.1152/jn.00481.2016

Görsel Kaynak
Kapak Görseli: http://cornerstonecollective.com/wp-content/uploads/2016/03/48524-e1458696971488-780x372.jpg

0 yorum