Advertisement
Radyoaktif Bozunma Nedir?
Radyoaktif Bozunma

Frederick Soddy | University of Glasgow Library BlogFrederick Soddy 

Frederick Soody, çağdaşı Ernest Rutherford kadar ünlü olmasa da, radyoaktivitenin davranışlarını ve uygulamalarını, özellikle de Radyoaktif Bozunmayı anlamakta yine de öenmli bir etkiye sahipti. İngiliz kimyacının ilk büyük buluşu, Rutherford ile çalıştıktan sonra Montreal'de McGill Üniversitesi'nde çalışırken geldi. Dahası, bundan sonra Soddy'nin tek başına yaptığı çalışması, bilim insanlarının elementlerin atomik tasarımlarının önemli bir yönünü anlamasına yardımcı oldu.

undefined

Radyoaktif Bozunma 

Soddy'nin Rutherford ile birlikte sürdürdüğü bu çalışması, kimya deneyleri yapmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Özellikle elementlerin aynı anda atomlar yayarak yarı ömürlü hale gelmesi bunnlardan en önemlisiydi. Bu çürüme sürecinde maddenin çok çeşitli farklı elementlere dönüşmesi son derece çarpıcı bir sonuçtu. Sadece bu bulgular bile Soddy'ye ün kazandırdı fakat bu alanda elde ettiği daha sonraki sonuçlar da aynı ölçüde önemliydi. Radyoaktif çürümenin yol açtığı dönüşümler esnasında keşfedilen yeni elementler bir hayli ilgisini çekti. Bilim insanlarının karşılaştığı sorun, son zamanlarda periyodik tabloya yerleştiremeyecekleri kadar çok sayıda yeni keşif yapılmış olmasaydı. Ancak her elementin kendinde has bir atom ağırlığı ve yarı ömürlü hale gelmeden geçirilen sürenin uzunluğu kesinlikle farklıydı. 

Soddy'nin 1913'te ortaya attığı çözüm basit ama inanılmazdı. Bu yeni elementlerin atom ağırlıkları ve yarı ömür süreleri farklı olsa da, bilinen elementlerle aynı kimyasal aynı kimyasal özellikleri paylaşıyorlardı. Bu da, bilim insanlarının benzer özellikleri taşıyan elementleri yapar olarak parçalayamadıklarını açıklıyordu çünkü başlangıçta ele aldıkları ve üretmek istedikleri maddeler kimyyasal açıdan aynıydı. Soody bu türevlere izotop adını verdi ve daha önce yeni elementlerden kaynaklanan bütün sorunu çözmüş oldu. Nötr ama ağırlığa sahip olan nötronun aynı atomik sayıda kalırken atom ağırlığında nasıl farklılıklar oluşabildiği ancak daha sonra James Chadwick tarafından keşfedilecekti.

Soddy izotop açıklamasını yaptığı yıl aynı zamanda radyoaktif yer deiğştirme kanunu ortaya koydu. Bu kanun, çürüyen bir maddeden bir alfa partikül yayıldığında, atom sayısının iki azaldığı ve atom ağırlığının dört arttığını söyler (Bir alfa partikülün aslında karşılık gelen atom değerlerine sahip bir helyum çekirdeği olması ile açıklanır). Aynı şekilde bir beta partikül (negatif yüklü elektron) yayıldığında, atomun yükü bir artar.

Sude Manka
Çukurova Üniversitesi - Fizik öğrencisi 𝑵Ü𝑲𝑳𝑬𝑬𝑹 𝑭İ𝒁İ𝑲 ☢️

0 yorum