İklim Değişikliği AR5 Sentez Raporu Bilgilendirme Toplantısı
İklim değişimi çağımızın en önemli evrensel problemi. Her ne kadar iklimde meydana gelen farklılıklardan haberdar olsak da önemli olan eldeki verilerin bize iklimin gidişat hakkında neler söylediği. Bu bağlamda dün Boğaziçi Üniversitesi'nde IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change-Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 2014 iklim değişikliği sentez raporu özet şekilde basına ve kamuoyuna duyuruldu.

Raporun sunumuyla başlayan program, iklim değişikliğinin fiziksel nedenleri, iklim değişikliğine uyum ve bilim-politika dayanışması konularıyla devam edecek. Herkese açık olan programda, iklimin neden değiştiği, gelecekte bizi ne gibi sorunların beklediği ve değişimin yavaşlaması için yapılması gerekenlere dair yanıtlar bulmak mümkün.

Etkinlikte ilgi çeken bazı detaylar ise şu şekilde;

Son senelerdeki insan kaynaklı sera gazı salımları insanlık tarihinin en yüksek değerine ulaştı.

Yaptığımız ve yapacağımız seçimler, iklim değişikliği açısından büyük değişiklikler yapabilir.

İklim değişikliği tarımı olumsuz etkileyerek tarım ürünlerinin azalmasına sebep olacak.

Leo Mayer: "Türkiye'de deniz seviyesinin 1 m yükselmesi 20 milyar dolar adaptasyon maliyetine sebep olur."

"Gıda fiyatlarının 2050 itibarıyla %85 artması bekleniyor."

IPCC AR5 başyazarlarından,Boğaziçi Üni. öğretim üyesi Doç.Dr. Barış Karapınar: "Gıda fiyatlarının 2050 itibarıyla %85 artması bekleniyor.

Uzun vadede gerçekleşecek gıda kıtlığı dünya için ciddi problemlerden biri.

Detaylara etkinliğin gerçekleşmesinde de öncülük eden Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin sayfasından ulaşabilirsiniz.
https://www.facebook.com/iklimboun?fref=nf
IPCC: http://www.ipcc.ch/

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum