Doğduğunuz Aya Bakılarak Hangi Hastalığa Yakalanacağınız Belirlenebilir
İnsanlar, birçok olguyu doğum zamanları ile ilişkilendirirler (kişilik, favori renk, ideal kariyer), genellikle söylenenlerin bilimsel bir dayanağı yoktur. Fakat yeni bir çalışma, doğdunuz ayın, gerçekte astım ve kalp hastalıklarını da içeren 55 farklı hastalık riskinin gelişimine etki ettiğine yönelik güçlü bir kanıt buldu.

Amerika’daki Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi'nden veri bilimcilerinin oluşturduğu ekip 1,7 milyon insanın tıbbi kayıtlarını inceledi ve Kuzey Yarımküre ‘deki hastalıklarla en fazla ilişkili olan ayın Ekim ve onu takiben Kasım olduğunu bulurken, doğmak için en sağlıklı ayın da Mayıs olduğunu keşfettiler.

Fakat tüm Ekim doğumlular korkup endişeye kapılmasın, bunların hiçbiri panik nedeni değil. Baş araştırmacı ve veri bilimci Nicholas Tatonetti bir basın açıklamasında şunları dile getirdi: "Bu sonuç hakkında aşırı derecede endişeye kapılmaya gerek yok; çünkü önemli ilişkiler bulmamıza rağmen genel hastalık riski o kadarda büyük değil. Diyet ve egzersiz gibi daha etkili değişkenlerle karşılaştırıldığında, doğum ayına ilişkin risk nispeten daha küçüktür."

Tatonetti’ye göre, "Araştırmanın asıl amacı insanları belli aylarda doğum yapmaya karşı korkutmak değil, daha ziyade yeni hastalıkların risk faktörünü ortaya çıkarmak üzere mevcut veri yığınlarını kullanmaktır."

Özellikle, bu çalışma doğum mevsimi ve hastalık riski üzerine yapılmış önceki 39 çalışmadan elde edilen bulguları doğrulamaya yardımcı oldu ve Amerikan Tıp Bilişimi Derneği Dergisi'nde yayınlanan yazıda belirtildiği üzere " Mevsime bağımlı erken gelişim mekanizmaları, hastalıkların yaşam boyu riskini artıran bir rol oynayabilir." 

Tatonetti: "Astroloji hangi ayda doğduğunuza yönelik ve bu durum gerçekten de bu tür araştırmalara zarar vermektedir; çünkü bunu destekleyecek yeterli bilimsel kanıt yoktur. Fakat mevsimsellik doğum anınızda bulunan mevcut çevresel faktörler için bir vekildir, çevrenin ve gen- çevre etkileşimlerinin gelişimimizde ne kadar büyük bir rol oynadığı hakkında çok şey öğreniyoruz. Bu gen-çevre etkilerinin bir haritasını çıkarabilmek için tek yol olabilir."

Doğum ayı ve hastalık riski arasındaki bağlantıyı değerlendirmek için, Tatonetti ve ekibi, son yüzyılda doğmuş 1,7 milyondan fazla hastanın 1985 ve 2013 arasında toplanan tüm verilerini inceledi. Daha Sonra, hastaların doğum ayı ve 1,688 farklı tıbbi koşul arasındaki bağlantıyı görmek için bir hesaplama algoritması oluşturdu.

Buldukları şey, hastalar ne kadar yaşlı olursa olsun veya cinsiyetleri ne olursa olsun, belirli hastalıkların riskleriyle diğerlerinden daha fazla bağlantılıydı.  Örneğin, Kasım ayında doğanlar daha çok ADHD (Hiperaktif Bozukluk) riskine sahip olurken, Eylül ayında doğan insanların daha yüksek astım riski taşıdığı görünüyordu ve Mart ayında doğanlar ise birkaç farklı kalp rahatsızlıklarının riskine en yüksek derecede sahiptiler.

Araştırmacılar elde ettikleri verileri aşağıdaki gibi haritalandırdılar; fakat bu sonuçların Kuzey Yarımküre ‘den elde edildiğini ve mevsimlerin bizler için Dünya'nın öbür tarafıyla zıt olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

 

Bu yazı http://www.sciencealert.com/the-month-you-re-born-may-affect-your-risk-of-certain-diseases-research-suggests adresindeki yazının çevirisine dayanmaktadır.

Betül Cansu
Selçuk Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği -

1 yorum