Yeni Çalışmanın Bulgularına Göre, Video Oyunlarının İnsanın Becerileri Üzerinde Olumlu Etkileri Var
Yeni Çalışmanın Bulgularına Göre, Video Oyunlarının İnsanın Becerileri Üzerinde Olumlu Etkileri Var

Bir hobi olarak video oyunları, fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerindeki etkileri söz konusu olduğunda olumsuz özellikleri ile ön plana çıkıyor. Özellikle tüm gün hareketsiz oturmanın bizim için pek de iyi olmadığı iyi bilinmektedir.

Ancak, ölçülü olarak oynandığında, video oyunlarının iyi tarafları vardır.

Yeni bir araştırma, ekran başında oyun oynayarak geçirilen saatlerin beyin aktivitesini artırabileceğini ve özellikle karar verme için gereken bilişsel becerileri, yani duyularımızdan gelen her şeyi alıp uygun bir tepkiye karar vermek için gerekli olan bilişsel becerileri artırabileceğini gösteriyor.

Çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, video oyunlarının beyindeki hızlı karar verme süreçlerini iyileştirmek için bir eğitim yöntemi olarak bile kullanılabileceğini öne sürüyorlar.

Georgia Eyalet Üniversitesi'nden sinirbilimci Mukesh Dhamala, "Gençlerimizin ezici çoğunluğu tarafından haftada üç saatten fazla video oyunları oynanıyor, ancak karar verme yetenekleri ve beyin üzerindeki yararlı etkileri tam olarak bilinmiyor" diyor. "Çalışmamız buna bazı cevaplar veriyor."

Düzenli olarak video oyunları oynayan 28 kişiden ve oynamayan 19 kişiden oluşan 47 üniversite çağındaki katılımcıda sinirsel aktiviteyi ölçmek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanıldı. Ağırlıklı olarak gerçek zamanlı strateji, birinci şahıs nişancılar veya takım tarzı 'arena' veya 'kraliyet' savaşları gibi oldukça aktif gerçek zamanlı oyunlara katılanlar.

Gönüllülerden, önlerindeki bir ekranda bir dizi noktanın hareket ettiği yöne yanıt olarak düğmelere basmaları istendi. Sıradan video oyunu oyuncuları yanıt vermede hem daha hızlı hem de daha tutarlıydı ve ortaya çıkan fMRI taramaları, beyinlerinin belirli bölümlerinde de gelişmiş aktivite olduğunu gösterdi.

Bu alanlar, sağ lingual girus, sol talamus ve sağ ek motor alanını içeriyordu - beynin bilişsel işlemede yer aldığı ve görsel girdilere motor tepkiler ürettiği düşünülen tüm bölgeleri.

Dhamala ve Georgia Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacı arkadaşı fizikçi Tim Jordan, yayınladıkları makalelerinde, "Bu sonuçlar, video oyunu oynamanın, karar verme becerilerini geliştirmek için duyum, algı ve eyleme geçme alt süreçlerinden birkaçını potansiyel olarak geliştirdiğini gösteriyor" diyorlar.

Jordan bu alanda kişisel deneyime sahip: Beş yaşında ve bir gözü diğerinden daha zayıfken, sağlam gözünü kapatmasının ve sadece zayıf olan gözünü kullanarak video oyunları oynamasının istendiği bir araştırmaya katıldı.

Eğitim işe yaradı ve Jordan’ın bu gözünde önemli ölçüde görme yeteneği arttı.

Aynı tür eğitim, duyusal-motor karar vermeyi güçlendirmek için de kullanılabilir.

Video oyunları ve bilişsel güçlendirmeler arasındaki bağlantı yeni olmasa da, her araştırmayla onu anlamaya ve video oyunlarının olumlu etkilerinden nasıl yararlanabileceğimizi anlamaya daha da yaklaşıyoruz.

Dhamala, "Video oyunu oynamak, ilgili beyin ağları belirlendikten sonra, karar verme verimliliği ve terapötik müdahaleler gibi eğitimler için etkili bir şekilde kullanılabilir" diyor.

Araştırma Neuroimage: Reports dergisinde yayınlandı.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum