Yeni çalışma, COVID-19'un tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu gösteriyor
Son birkaç aydır, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile yaşamayı öğrenmemiz gerektiği tartışmalarında artış oldu. Şimdi yeni bir çalışma, virüsü yeryüzünden yok etmenin mümkün olabileceğini gösteriyor.

British Medical Journal Global Health'te yayınlanan çalışma, böyle bir hedefin ne kadar gerçekçi olduğunu etkileyen 17 faktöre baktı. Bunlar arasında, güvenli ve etkili aşıların mevcudiyeti ve bağışıklığın uzunluğu gibi teknik değişkenler bulunmaktadır. Ancak, etkili hükümet yönetimi ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin halkın kabulü gibi sosyal, politik ve ekonomik faktörler de var.

Bu faktörlerin her biri üç puanlık bir sistemle puanlandı. Bu, SARS-CoV-2'nin yok edilmesinin tanımladıkları gibi mümkün olup olmadığı hakkında bir fikir vermekti: "[bu] kasıtlı çabaların bir sonucu olarak belirli bir ajanın neden olduğu dünya çapındaki enfeksiyon insidansının sıfıra kalıcı olarak azaltılması." Bu sadece çiçek hastalığı ve çocuk felci virüsünün üç versiyonundan ikisi için başarılmıştır.

Araştırmacılar aslında COVID-19 virüsünü çiçek hastalığı ve çocuk felci ile karşılaştırıyorlar ve COVID'den temelli kurtulmanın çiçek hastalığının yok edilmesinden daha zor olacağını ancak çocuk felcinden kurtulmaktan daha kolay olacağını buldular. Kendi ölçeğinde, COVID-19 1.6 iken çiçek hastalığı ortalama 2.7 değerini aldı. Çocuk felci 1.5'te!

Yazarlar makalede, "Analizimiz çeşitli öznel bileşenlere sahip bir ön çaba olsa da, COVID-19'un ortadan kaldırılabilirliğini, özellikle teknik fizibilite açısından mümkün olan alanlara yerleştiriyor gibi görünüyor" dedi.

Ancak bu mümkün olsa da, siyasi irade, parasal yatırımlar ve diğer insanları korumanın neden önemli olduğuna dair toplumsal bir anlayış olmadan gerçekleşebileceği hiç de kesin değil. Bu kolay bir iş olmayacak, ancak yüz binlerce hayat kurtaracak ve milyonlarca kişinin uzun süreli COVID geliştirmesini engelleyecekti.

Yazarlar, "COVID-19 eradikabilmenin teknik zorlukları (çiçek hastalığı ve çocuk felcine göre) zayıf aşı kabulü ve daha fazla aktarılabilir veya daha fazla immuno-evasion olabilecek daha fazla varyantın ortaya çıkması ve potansiyel olarak küresel aşı programlarından kaçabilmeleri için aşının kaçmasına izin verilmesidir" dediler ve devam ettiler, "Diğer zorluklar, yüksek peşin maliyetler (aşılama ve sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi) ve 'aşı milliyetçiliği' ve hükümet aracılı 'antiscience saldırganlığı' karşısında gerekli uluslararası işbirliğinin sağlanması olacaktır."

Yazarlar, Dünya Sağlık Örgütü'nden veya ülkelerin sağlık örgütlerinden oluşan bir koalisyondan eradikasyonun fizibilitesi konusunda daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulunuyorlar.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum