Karbonun 10 yıllık izi
Soluduğumuz havaya giderek daha fazla karışan karbon ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda yeni bilgiler ortaya çıktı. Kirlettiğimiz hava, yalnızca gelecek nesillerin değil bizim de sonumuz olacak.

Karbon üreten her bir kaynağın yol açtığı salım, iklim değişikliğine etkisini tahmin ettiğinizden daha kısa bir sürede, yalnızca 10 senede gösteriyor. Bu edinilmiş önemli bir bilgi, çünkü bugün ortaya çıkan kirliliğin faturasını gelecek kuşakların ödeyeceğini düşünüyoruz. Oysa ne yapıyorsak aslında kendimize de yapıyoruz. 

Carnegie Institution for Science bünyesinde Katharine Ricke ve Ken Caldeira tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, küresel ısınmanın şimdiye kadar üzerine yazılmamış konularını aydınlattı. Ayrıca yapılan gözlemler Environmental Research Letters’da da yayımlandı. 

Araştırmacılar tekil kaynaklı karbon salımının, küresel ısınmaya olan maksimum etkisinin 10 sene içinde hissedilebileceğini ortaya çıkarıyor.

Katharine Ricke şöyle ifade ediyor:

“Birçok iklim bilimcinin tekil kaynaklı karbon salımının etkileri üzerine varsayımları var. Ama bu varsayımlar bugünün iklim ve karbon döngüsü modellerinin dışında kalıyor olabilir.”

Günümüzde pek çok iklim modeli çalışması, yıllardır biriken ve yayılan karbon salımından ve kirliliklerden kaynaklanan ısınma miktarı üzerine odaklanıyor. Bu sonuç odaklı çalışmalar, yükselen ısı değerlerinin karbon salımı/zaman orantısını gözden kaçırıyor.

Bu konuyla ilgili araştırmacılar, iklim ile ilgili iki modeli gözönünde bulundurdular. Birincisi karbon salınımının küresel karbon döngüsine olan etkisi, ikincisi ise karbonun yeryüzü iklimine olan etkileri. 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bugün karbon emisyonunun azalması için alınan önlemler, yalnızca ileriki jenerasyonları değil aynı zamanda, yaşadığımız zaman dilimini kurtarmak isteyenler için de oldukça önemli.

CO2 emisyonu küresel ısının 10 yıl içinde yükselmesine sebep oluyor ve küresel ısı yüksek değerlerde seyrediyor. Dolayısıyla eğer, kabon salınımı engellersek 10 sene için iyi bir şey yapmış oluyoruz. İklim değişikliği gibi konularda geleceğe yönelik çıkarım yaparak çocuklar için üzülüyoruz fakat burda bilmediğimiz şey bugünü bile kurtarabiliyor oluşumuz. Bu durum, aksiyon almak için politik engelleri aşabilecek değerde bir bilgi.

Araştırmacılar ise şöyle not ediyor: Eğer bir karbon emisyonu etkisini bu kadar çabuk gösterilebiliyorsa, ona karşı alınan önlemler de bu kadar çabuk etki edebilir. Isınan okyanus sularından, ve yükselen deniz seviyesinden eriyen buzullara kadar, her şeyi değiştirebilir.

Selen Duru
[email protected]

"Bu makale yesilist.com'dan alınmıştır".Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum