Haftanın Kitap Önerisi: Nobel Fizik Ödülleri ve Günümüz Teknolojisi
1901 yılından beri dünyada her yıl fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarında Nobel ödülleri verilmektedir.
 
 

Özellikle fizik ödülleri, bilim ve teknoloji dünyasında yeni bir çığır açan keşiflere verilmiştir. Röntgen `in x-ışınları, Madam Curie `nin Radyumu, Marconi `nin telsizi, Einstein`ın lazeri, Bardeen `ın transistoru, vb. bu keşiflerden sadece bir kaçıdır.

 

Eğitim dünyasında, hali hazırda mevcut fizik ders kitapları veya popüler bilim kitapları incelendiğinde; ders kitaplarında daha çok problem çözme teknikleri üzerinde durulmakta popüler bilim kitaplarında ise biyografilere ağırlık verilmektedir. Bu durum, doğayı tanımamızı ve dolayısıyla kontrol etmemizi sağlayacak olan fizik kanunlarını bütünsellik içinde tam olarak kavramamızı önlemiştir.

İşte bu kitabın amacı, 20 ve 21`inci yüzyılda, bilim ve teknoloji dünyasında ortaya çıkan baş döndürücü gelişmeleri, Nobel fizik ödülleri penceresinden bakarak okuyucuya sunabilmektir.

Nobel ödülleri penceresi bize fiziğin bütünü ve gelişimin yönü hakkında daha iyi bilgi verecek çağımızın bilim ve teknolojisini daha iyi kavramamızı sağlayacaktır.

Kitapta, modern fiziğin1 kavramları (1) fazla derine inilmeden (2) çokta sığ kalmadan, (3) tanımsal olarak, (4) Nobel fizik ödülleri kronolojik sırasıyla ansiklopedik seviyede anlatılmıştır. Keşifler ve günümüz teknolojilerine olan etkileri fotoğraf ve şekillerle desteklenen bir anlatım ile okuyucuya sunulmuştur.

Konuların genişliği nedeniyle bu kitap, iki ciltten oluşacak şekilde planlanmıştır. Birinci ciltte 1901-1960 yılları arasında verilen ödül konuları ele alınmış, ikinci ciltte (daha sonra yayınlanacak) ise 1961-2014 yılları arası ele alınacaktır.

Bu kitap, kitap sonunda belirtilen kaynaklardan ve internetten faydalanarak hazırlanmış olmasına rağmen özgün bir yapıt olarak değerlendirilebilir çünkü yerli ve yabancı kaynaklarda bu kapsam ve içerikte başka bir örneğe daha rastlanmamıştır.

 
 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 15

NOBEL ÖDÜLLERİ TARİHÇESİ 21

1901-WILHELM CONRAD RONTGEN 33

X-Işınlarının Keşfi

1902-HENDRIK LORENTZ 41

Lorentz Kuvveti

Lorentz Koordinat Dönüşümleri

1902-PIETER ZEEMAN 47

Zeeman Etkisi

1903-ANTOINE HENRI BECQUEREL 49

Radyoaktiflik

1903-PIERRE CURIE, MARIE CURIE 53

Polonyum ve Radyum`un Keşfi

1904-JOHN WILLIAM STRUTT 55

Argon Gazının Keşfi

1905-PHILIPP EDUARD ANTON VON LENARD 63

Katot Işınları

1906-JOSEPH JOHN THOMSON 65

Elektronun Keşfi

1907-ALBERT ABRAHAM MICHELSON 71

Michelson–Morley Deneyi

1908-GABRIEL LIPPMANN 77

Lippmann`ın Renkli Fotoğrafı

1909-GUGLIELMO MARCONI, KARL FERDINAND BRAUN 79

Telsiz-Telgraf Haberleşmesi

1910-JOHANNES DIDERIK VAN DER WAALS 85

Van der Waals Hal Denklemleri

Van der Waals Bağları

1911-WILHELM WIEN 89

Wien Kanunu, Wien Deplasman Kanunu

1912-NILS GUSTAF DALÉN 91

Dalén Feneri

1913-HEIKE KAMERLINGH-ONNES 93

Süperiletkenler

1914-MAX VON LAUE 99

X-Işınları ve Kristallerin Atomik Yapısı

1915-WILLIAM HENRY BRAGG, WILLIAM LAWRENCE BRAGG 101

Kristal Yapılarının Belirlenmesinde X-Işınları

1916-ÖDÜL VERİLMEMİŞTİR 103

1917-CHARLES GLOVER BARKLA 105

Karakteristik X-ışını Işıması

1918- MAX PLANCK 107

Kuantum Etkisi

1919-JOHANNES STARK 111

Stark Etkisi

Kanal Işınlarında Doppler Etkisi

1920-CHARLES ÉDOUARD GUILLAUME 113

Nikel-Çelik Alaşımı

1921-ALBERT EINSTEIN 115

Işık Kuantumu

1922-NIELS BOHR 121

Bohr Atom Modeli

1923-ROBERT ANDREWS MILLIKAN 125

Elektron Yükünün Ölçülmesi

1924-MANNE SIEGBAHN 127

X-ışını Spektrometresi

1925-JAMES FRANCK, GUSTAV HERTZ 129

Franck-Hertz Deneyi

1926-JEAN BAPTISTE PERRIN 131

Moleküler Gerçeklik

1927-ARTHUR HOLLY COMPTON 133

Fotonların Momentum Kazanması

1927-CHARLES THOMSON REES WILSON 135

Sis Odasında Parçacık İzi

1928-OWEN WILLANS RICHARDSON 137

Termiyonik Etki

1929-VICTOR PIERRE RAYMOND DE BROGLIE 139

Madde Dalgaları

1930-CHANDRASEKHARA VENKATA RAMAN 141

Raman Saçılması

1931-ÖDÜL VERİLMEMİŞTİR 143

1932-WERNER HEISENBERG 145

Kuantum Mekaniğinin Doğuşu ve Belirsizlik İlkesi

1933-ERWIN SCHRODINGER 147

Dalga Mekaniğinin Doğuşu

1933-PAUL ADRIEN MAURICE DIRAC 151

Kuantum Mekaniği ve Görelilik

1934- ÖDÜL VERİLMEMİŞTİR 155

1935-JAMES CHADWICK 157

Nötronun Keşfi

1936-VICTOR FRANCIS HESS 159

Kozmik Işınların Keşfi

1936-CARL DAVID ANDERSON 161

Pozitronun Keşfi

1937-CLINTON JOSEPH DAVISSON, GEORGE PAGET THOMSON 165

Elektron Kırınımı

1938-ENRICO FERMI 167

Radyoaktif Element Üretimi ve Nükleer Reaktör

1939-ERNEST LAWRENCE 171

Sinklotron Işıması

1940- ÖDÜL VERİLMEMİŞTİR 175

1941- ÖDÜL VERİLMEMİŞTİR 175

1942-ÖDÜL VERİLMEMİŞTİR 175


TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Satın almak için: http://bit.ly/1EjbqzQ
 
Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum