Dünyanın İlk Kitlesel Hayvan Yok Oluşunun Ne Olabileceğine İlişkin Kanıtlar Ortaya Çıkıyor
Dünyanın İlk Kitlesel Hayvan Yok Oluşunun Ne Olabileceğine İlişkin Kanıtlar Ortaya Çıkıyor

538,8 milyon yıl önceki Kambriyen patlamasından bu yana 5 büyük kitlesel yok oluş olayı, irili ufaklı tüm canlıların biyolojik çeşitliliğini azalttı.

ABD'li araştırmacılar, yaklaşık 550 milyon yıl önce, Ediacaran olarak bilinen bir dönemde kitlesel hayvan yok oluşunun meydana geldiğine dair kanıtları ortaya çıkardılar.

Okyanuslar sünger ve denizanası gibi birkaç tanıdık hayvanla dolu olsa da, biyolojik tarihin bu erken dönemindeki yaşamın çoğu şimdi bize yabancı gelebilir. Hayvanların çoğu yumuşak gövdeliydi. Pek çoğu yere yapışmış bitki yapraklarına benziyordu. Diğerlerinin bir çeşit kabuğu vardı.

Virginia Tech paleobiyoloğu Scott Evans ve meslektaşları, dünyanın dört bir yanından Ediacaran'a tarihlenen daha yumuşak hayvan türlerinin nadir fosilleri hakkında veri derlediler. Daha önce tespit edilmiş olan biyolojik çeşitlilikteki ani değişimlerin yalnızca örnekleme önyargıları olmadığını keşfettiler.

Fotoğraf: Ediacaran deniz yaşamı.

Daha yumuşak vücut parçaları tipik olarak daha sert, daha mineralize anatomi parçaları kadar kolay fosilleşmediğinden, araştırmacılar tipik olarak Ediacaran'ın sonraki aşamalarında yumuşak gövdeli hayvanların görece yokluğunun basitçe korunma başarısızlığının bir sonucu olduğundan şüpheleniyorlar.

Ancak küresel fosil kayıtları aksini gösteriyor.

Ekip, Avalon (575 ila 560 milyon yıl önce) ve Beyaz Deniz aşamaları (560 ila 550 milyon yıl önce) olarak bilinen Ediacaran döneminde biyolojik çeşitlilikte genel bir artış olduğunu buldu.

Ekip makalelerinde, "Avalon ve White Sea toplulukları arasında beslenme modu, yaşam alışkanlığı, ekolojik katman ve maksimum vücut boyutu açısından önemli farklılıklar buluyoruz" diye yazıyor.

Bu iki zaman periyodu arasında, deniz tabanlarına hâkim olan mikrobiyal örtülerle beslenen daha küçük hareketli hayvanlar ortaya çıktı. Daha önce hayvanların çoğu yere yapışık filtreli besleyicilerdi.

Beslenme modları, Beyaz Deniz ile Nama olarak bilinen son aşama (550 ila 539 milyon yıl önce) arasında değişmedi. Aksine, türlerin şaşırtıcı bir şekilde yüzde 80'i Ediacaran'ın bu iki aşaması arasında yok olmuş gibi görünüyordu.

Geçmişte yapılan araştırmalar, bu düşüşün, çevreyi derinden değiştiren ve yavaş yavaş sapsız filtre besleyicilerin yerini alan, yuva yapan veya iz fosiller bırakan hareketli hayvanların sonucu olabileceğini öne sürdü. Fakat bu yeni kanıt, durumun böyle olmadığını gösteriyor.

Tüm beslenme modları ve yaşam alışkanlıkları benzer kayıplar yaşadı, Nama'da daha önceki Beyaz Deniz aşamasından bilinen 70 gruptan yalnızca 14 cins hala görülüyor. Daha fazla yeni evrimleşmiş tür olsaydı, yeni ve eski türler arasında zamansal örtüşme de olurdu. Ekip, biyotik replasmanı göz ardı ederek bunun gözlemlenmediğini savunuyor.

Evans ve meslektaşları, "Bu topluluklar arasındaki çeşitlilikteki düşüş, bir yok olma olayının göstergesidir; kaybolan cinslerin yüzdesi, 'Büyük 5' kitlesel yok oluşları sırasında deniz omurgasızlarının yaşadıklarıyla karşılaştırılabilir" diyor.

Nesli tükenme olayından kurtulan ve Nama döneminde kalan Beyaz Deniz hayvanlarının çoğu, yüksek yüzey alanı/hacim oranına sahip büyük, yaprak benzeri organizmalardı. Bu, bu hayvanların okyanus oksijenindeki azalmayla başa çıkmak için uyum sağladıklarının bir işareti olabilir.

Ediacaran'ın sonunda deniz tabanının yüzde 20'sinden fazlasını kaplayan yoğun okyanus anoksisinin belirtilerini bulan 2018 araştırması ile bu fikri destekleyen yeni jeokimyasal kanıtlar da var.

Bu araştırma PNAS'ta yayınlandı.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum