DNA Eşlenmesi İlk Kez Filme Alındı
DNA eşlenmesinin ilk kez görüntülenmesi kitaplardan öğrendiklerimize meydan okuyacağa benziyor.

Bilim insanları, tek bir DNA molekülünün nasıl kendini eşlediğini yakından görüntülemeyi başardılar. Bu görüntülerin elde edilmesi, bugüne kadar bildiğimiz süreç hakkında yeni soruların ortaya çıkmasına neden oldu.

Elde edilen eş zamanlı görüntüleme sayesinde, yaşamın temel molekülünün geçirdiği bu sürecin sandığımızdan çok daha fazla rastgelelik içerdiği ortaya çıktı. Bu durumda, genetik eşlenmenin mutasyonlar olmadan nasıl meydana geldiği konusunda bildiklerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekecek.

DNA çift sarmalı, yapısında, adenin, timin, guanin, sitozin (A, T, G, C) olmak üzere 4 farklı baz bulunduran birbiri içine geçmiş genetik materyali taşıyan iki iplikçikten oluşmaktadır. DNA eşlenmesi, helikaz adı verilen enzimin bu iki iplikçiği birbirinden ayırması ile başlar. Ayırma işleminin ardından primeraz enzimi, iplikçiklerin her birine bir primer takar. Sonrasında, DNA polimeraz enzimi bu primerlere tutunarak iplikçiklerdeki bazların karşısına uygun bazları yerleştirir ve her bir iplikçikten birer çift sarmal meydana gelmiş olur. 

0 yorum