Beyni Kandırmak Çok Kolay: Psişik Araştırmalar ve Pineal Korteks
Beyni Kandırmak Çok Kolay: Psişik Araştırmalar ve Pineal Korteks

Pineal korteks: Beynimizdeki Kozalak 

Bu yapının 2 ye ayrıldığını hayal edersek bir yarısında beyne gelen sinyaller kategorilere ayrılıp ilgili yere iletilirken diğer yarısı uhrevi yanımızı (ruh) besler. Bu taraf tamamen maneviyatla alakalı bir şey ve insanın maneviyatına hükmediyor. Pineal korteksin bu kısmı aslolan benim diyor, beyin de aslolan benim, benim ihtiyaçlarım diyor. Eğer insan burda ben aklıma güvenirim, beynime güvenirim derse vücut, beyne taleplerini gönderiyor. İşte pineal korkteksin görevi burda başlıyor. Benim gerçekten buna ihtiyacım var mı? Sorusunu cevaplandırmak için bu yapı önemli. Bu sebepten insan alışveriş gibi basit bir rutine kendi karar verebilirken, önemli toplantılara tek başına karar vermemeli. Çünkü insan sürekli beyni tarafından kandırılıyor. Bunu bilen manipulatif insanlar ikna etmek istedikleri kişileri hipnotize dahi edebiliyorlar. Bu komplo teorisi değil.

PSİŞİK ARAŞTIRMALAR

Amerikan hükumeti, 1970'lere kadar psişik araştırmalar ve bunların istihbarat ve savaştaki muhtemel uygulamalarına fazla önem göstermiş. CIA, 50'lerin başlarında psişik araştırma programlarının bilgi toplama amacıyla kullanılması konusunu araştırdı. 

1960'ların başında psikolojik tekniklerin harp sahasında kullanılmasının araştırılması için Amerikan Araştırma Enstitüsü görevlendirilmişti. AIR, bulgularını 1965'te Psikolojik Fenomenler adı altında yayınladı. Burada medyumlar, telepatikler ve görü yeteneği olan insanları kullanarak zihin okuma, bilgi alma gibi faaliyetlerden bahsedilmiştir. Bu bağlamda ölümcül LSD deneyleri dahi yapıldı. ABD ordusu Kimyasal Silahlar Ofisi'nin yaptığı araştırmalar da dikkat çekicidir. Araştırmalar sonucu beynin manipule edilebilirliği bulundu.

Beyinlerin kandırılmaması adına insanların aldığı tedbirler ise istişare ve 2'li, 3'lü beyinler, fikirleri kullanmaktır. Çünkü çoklu beyinleri kandırmak zordur. Bu sebeple önemli karar verirken siyasetçiler dahi 3-5 kişi beraber giderler görüşmeye. Kabullere, komisyonlara ekip olarak gidilir. Ve mümkünse farklı düşüncedeki insanları seçerler ki beyni farklı çalışsın istenir. Dolayısı ile farklılıklarımız zenginliklerimizdir.

Kapak Resmi: Karakalem, "Sulcus" Çizimi, Fatime Karakoç

Kaynakça: Zihin Kontrolü, Aksu Serdar 

Fatime KARAKOÇ
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Fizyoterapist Sinister Pragma

0 yorum