Advertisement
Atom Ve Atom Modelleri
Atom Ve Atom Modelleri

Bilim insanları yüzyıllardır maddenin yapısını merak etmiştir. Maddenin yapısı ile ilgili ilk teoriler Yunan filozoflar tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin atomos adını verdiği bölünmeyen taneciklerden oluştuğunu söylemiştir. Daha sonra Aristo, maddelerin hava, su, toprak ve ateş denen dört elementin birleşiminden meydana geldiğini ileri sürmüştür. 

Atom Modelleri 

Dalton Atom Modeli

Atom Modeli Nedir? Atom Teorisi | ELEKTRİK REHBERİNİZ

 • Dalton, 1805 yılında tüm elementlerin atom denilen küçük, sert ve bölünemeyen kürelerden oluştuğunu söylemiştir. 
 • Elementler atom adı verilen çok küçük taneciklerden oluşmuştur.
 • Atomlar kimyasal reaksiyonlarda bölünemez ve yeniden oluşturulamaz.

 

Thomson Atom Modeli

Thomson Atom Modeli konu anlatımı 9. sınıf kimya ders notu çözümlü sorular örnekler

 • Atom küre biçimindedir ve nötrdür.
 • Negatif yükler, artı yüklü maddenin içine gömülüdür ve hareketsizdir.
 • Negatif yüklü taneciklerin kütleleri küçük olduğundan atomun kütlesinin büyük bölümünü artı yüklü madde oluşturur.
 • Thomson, üzümlü keke benzetmiştir. Burada kek pozitif yüklü küredir.İçindeki çekirdeklerde elektronları yani negatif yükleri temsil eder.
 • Thomson atom modeli, atomun çekirdeğini ve nötronların varlığını ispatlayamamıştır. Proton ve elektronların atom içinde rastgele dağıldığını söylemesi de yanlıştır.

Rutherford Atom Modeli

Atom Modelleri ve Özellikleri » TechWorm

 • Atom küre biçiminde, proton ve elektronlardan oluşur.
 • Atomda pozitif yükler merkezde, elektronlar onun etrafında dolaşır.
 • Atom boşluklu yapıya sahiptir. Dalton, atomun sert bir yapıda olduğunu söylemişti. Dalton atom modelinin eksiklerinden biride budur.
 • Rutherford, atomdan salınan ışımanın kesikli oluşunu ve elektronların ivmeli hareketleri ile neden ışıma yapamadıklarını açıklayamamıştır.

Gerçekten mi yol steril rutherford altın levha deneyi - onwentsiadar.org

1911 yılında Rutherford ve öğrencileri fotoğraf plakası ile çevrilmiş ince bir altın plakayı alfa tanecikleri ile dik olarak bombaladığında, alfa taneciklerinin çoğunun yön değiştirmeden altın plakadan geçip arkadaki fotoğraf plakasına ulaştığını belirlemiştir. Ayrıca alfa taneciklerinin bir kısmı büyük açılar ile sapma göstermiştir. Bu durumlardan ilk olanı atomun boşluklu bir yapıda olduğunu, ikincisi ise atomda alfa taneciklerini saptıracak pozitif yüklü yoğun bir bölgenin varlığını gösteriyordu. Kısaca deneyi özetleyecek olursak çekirdek üzerine göderilen alfa parçacıklarından hiç sapmadan yoluna devam edenler olduğu gibi, biraz sapmaya uğrayan ya da geri dönen alfa alfa parçacıkları da gözlenmiştir.

Bohr Atom Modeli

Atom ve Periyodik Sistem: Modelleme ve Bohr Atom Modeli - Bikifi

 • Atomun merkezinde protonlar bulunur, elektron ise kararlı yörüngelerde dolanır.
 •  Atom küre biçiminde, proton ve elektronlardan oluşur.
 • Elektron bir yörüngede dolaşırken ışıma yapmaz.
 • Elektron, yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine inerken aradaki enerji farkına eşit enerjili foton salar.
 • Elektronlar, açısal momentumun tam katlarını alacak şekilde dolanır.
 • Atomda enerji, yarıçap ve açısal momentum kesikli değerlere sahiptir.
 • Bohr atom modeli, birden fazla elektronlu atomları, yörüngelerin alt yörüngelere ayrılmasını, açısal momentumun sıfır olmasını, bileşiklerin oluşumunu açıklayamaz.

Kaynak: http://www.eisyayinlari.com/

Sude Manka
Çukurova Üniversitesi - Fizik öğrencisi 𝑵Ü𝑲𝑳𝑬𝑬𝑹 𝑭İ𝒁İ𝑲 ☢️

0 yorum