Yıldızlararası Boşlukta Ne Var?
Uzayın yıldızlar ve diğer gökcisimleri arasında kalan kısmı yıldızlararası ortam olarak isimlendiriliyor. Yıldızlararası ortam büyük oranda hidrojenden, helyumdan, daha ağır elementlerden ve katı toz parçacıklarından oluşur.

Yıldızlararası ortamdaki madde yoğunluğu hayli düşüktür. Yıldızlararası ortamın 1 santimetreküpünde ortalama 1 atom varken bu sayı havada yaklaşık 30 kentilyondur (3 x 1019). Yıldızlararası ortamın yoğunluğu Dünya üzerinde yapay olarak oluşturulan vakum koşullarından bile -yaklaşık 1000 kat- daha düşüktür.

Ancak yıldızlararası ortamın her noktasında yoğunluk aynı değildir. Elektriksel olarak yüksüz haldeki atomlardan ve moleküllerden oluşan soğuk bölgelerin yoğunluğu yüksektir. Bu bölgeler yeni yıldızların oluştuğu doğum yerleri olarak bilinir. Sıcaklığı yüksek genç yıldızlardan yayılan morötesi dalga boyundaki ışınlar ise yıldızların çevresindeki gazların iyonlaşmasına neden olur. Sıcaklığın yüksek olduğu bu bölgelerin yoğunluğu düşüktür.

Yıldızlararası ortamın kütlece yaklaşık %73’ü hidrojenden, %25’i helyumdan, %2’si ise diğer elementlerden oluşur. Hidrojenin ve helyumun Büyük Patlama’dan sonra nükleosentez sonucu oluştuğu düşünülüyor. Kütle numarası daha büyük diğer elementler ise yıldızların geçirdiği değişimler sırasında meydana gelirler.

Kaynak
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/yildizlararasi-boslukta-ne-var

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum