Paleontologlar, Devekuşu’na Benzeyen Dinozorların Kretase Döneminde Muazzam Boyutlara Ulaştığını Belirtiyor
Paleontologlar, Devekuşu’na Benzeyen Dinozorların Kretase Döneminde Muazzam Boyutlara Ulaştığını Belirtiyor

Geç Kretase'nin büyük kısmında, Kuzey Amerika kıtası, Batı İç Deniz Yolu'nun genişlemesiyle iki kara kütlesine bölünerek batıda Laramidia ve doğuda Appalachia'yı oluşturdu.

Kıtasal ayrımın, her bir kara kütlesinde ayrı ayrı gelişen farklı soylarla birlikte, Kuzey Amerika dinozorlarının evrimi için kayda değer sonuçları oldu.

Appalachia'nın omurgalı fosil kayıtları, farklı ve çeşitli bir fauna olduğunu öne sürse de, bu kaydın çoğu, Laramidian türlerinin daha kapsamlı kaydıyla karşılaştırıldığında, nispeten kötü korunmuş ve genellikle izole örneklere dayanmaktadır.

Appalachia'da açığa çıkan tortul birimlerin büyük çoğunluğu deniz birikintilerini temsil ettiğinden ve karasal türlerin korunmuş fosilleri genellikle parça parça olduğundan, bu kısmen koruma durumuna açıklık getirebilir.

Bu nedenle, Appalachia'nın dinozor fosil kaydı, Laramidia'daki karasal ve kıyı ova yataklarının kapsamlı kaydına kıyasla zayıf kalmıştır.

Yeni çalışmada, araştırmacılar, Mississippi'deki Santonian Eutaw Formasyonu'ndan çok sayıda ornihomimosaur dinozor örneğini incelediler.

Kuş benzeri dinozorlar olarak adlandırılan ornithomimosaurlar, yüzeysel olarak küçük kafaları, uzun kolları ve güçlü bacaklarıyla devekuşuna benziyordu.

Ayak kemikleri de dahil olmak üzere, yeni keşfedilen fosiller yaklaşık 85 milyon yaşında ve bu da onlara Kuzey Amerika dinozor evriminin az bilinen bir aralığını aydınlatma fırsatı sağlıyor.

Paleontologlar, bu fosillerin oranlarını ve kemiklerdeki büyüme modellerini karşılaştırarak, fosillerin muhtemelen biri nispeten küçük ve diğeri çok büyük olan iki farklı ornitomimozor türünü temsil ettiğini belirlediler.

Daha büyük türlerin 800 kg'ın üzerinde olduğunu tahmin ediyorlar ve incelenen örnek öldüğünde muhtemelen hala büyüyordu. Bu, onu bilinen en büyük ornitomimozorlar arasında yapar.

Fosiller, Geç Kretase doğu Kuzey Amerika'nın aksi halde yeterince anlaşılmayan dinozor ekosistemleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Ayrıca ornitomimozor evrimine de ışık tutuyorlar.

Bulguları PLoS ONE dergisinde yayınlanacak.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum