Işık Parçacık mı Yoksa Dalga mıdır?
Işık Parçacık mı Yoksa Dalga mıdır?

Cisimlerin biçimlerini ışık yardımı ile görürüz. Işığın yapısı ile ilgili Newton'un tanecik teorisi ve Huygens'in dalga teorisi 1923 lü yıllara kadar birbirinden ayrı iki teori olarak gelişmiştir. Fakat 1923'te De Broglie'nin madde dalgalarına zemin hazırlayan açıklamaları ile bu iki teori birleşmiştir.

Gelinen son nokta ise ışığın hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olduğudur. 

Işık olayı üçe ayrılır:

  1. Dalga olarak davranması 
  2. Tanecik olarak davranması 
  3. Hem dalga hem de tanecik olarak davranması 

Işığın Dalga Olarak Davranması: Kırınım, Girişim, Işığın kırılırken bir kısmının yansıması ve polarizasyon olayı ışığın dalga olarak davranmasına verebileceğimiz örneklerdir.

Işığın Tanecik Olarak Davranması: Işık basıncı, Fotoelektrik olay ve Compton olayı ışığın tanecik olarak davranmasına verebileceğimiz örneklerdendir.

Işığın Hem Dalga Hem de Tanecik Olarak Davranması: Doğrusal olarak yayılma, Yansıma, Kırılma, Işık akısı, Gölge oluşması, Beyaz ışığın renklere ayrılması, Işığın birbiri içerisinden geçmesi ışığın hem dalga hem de tanecik olarak davranmasına verebileceğimiz örneklerdir.

Sude Manka
Çukurova Üniversitesi - Fizik öğrencisi 𝑵Ü𝑲𝑳𝑬𝑬𝑹 𝑭İ𝒁İ𝑲 ☢️

0 yorum