İnsanlarda Ölüm Getiren 'Beyin Tsunamileri' Gözlendi
İnsanlarda Ölüm Getiren 'Beyin Tsunamileri' Gözlendi

2018'de araştırmacılar, beyin ölümünün insan vücudunda ilk kez geri döndürülemez hale geldiği anı inceleyebildiler ve bu fenomeni hastanede ölüm anındaki birkaç hastada gözlemlediler.

Yıllardır bilim insanları, öldüğünüzde beyninize ne olduğunu araştırdılar, ancak bulduğumuz her şeye rağmen, insan ölümünü kolayca izleyememek ilerlemeyi engelledi, çünkü doktorlar doğal olarak ölümü önlemekle yükümlüdürler.

Bunun anlamı, beyin ölümüyle ilgili süreçlere ilişkin anlayışımızın çoğu, hayvan deneylerinden geliyor ve diriltilen hastaların ölüme yakın deneyimlerini anlatan açıklamalarından toplayabildiklerimizle güçleniyor.

Ancak 2018'de uluslararası bir bilim adamları ekibi bir atılım yaptı.

Hayvanlarda beyin, oksijen yoksunluğundan 20 ila 40 saniye sonra beyin, elektriksel olarak inaktif hale geldiği ve nöronların birbirleriyle iletişimini kestiği bir 'enerji tasarrufu moduna' girer.

Birkaç dakika sonra, hücrelerdeki iyon gradyanları dağılırken beyin parçalanmaya başlar ve yayılan depolarizasyon ('beyin tsunamisi') olarak adlandırılan bir elektrokimyasal enerji dalgası, korteks ve diğer beyin bölgelerine yayılır ve sonunda geri dönüşü olmayan beyin hasarına neden olur.

Ancak Almanya'daki Universitätsmedizin Berlin'den nörolog Jens Dreier liderliğindeki bir ekip, yıkıcı beyin yaralanmaları olan dokuz hastada bu süreçleri izledi ve beyin ölümü tsunamisinin durdurulabileceğini söylüyorlar.

Dreier, "Dolaşım durmasından sonra, yayılan depolarizasyon, beyin hücrelerinde depolanan elektrokimyasal enerjinin kaybına ve sonunda ölüme yol açan toksik süreçlerin başlangıcına işaret ediyor. Önemli olan, dolaşım geri yüklendiğinde, bir noktaya kadar tersine çevrilebilir" dedi.

Subdural elektrot şeritleri ve intraparankimal elektrot dizileri adı verilen nöro-izleme teknolojisini kullanan araştırmacılar, hastaların beyinlerinde yayılan depolarizasyonu izlediler. Sirkülasyon (ve dolayısıyla oksijen beslemesi) beyne devam ettirilebildiği sürece, bunun tek yönlü bir dalga olmadığını öne sürüyorlar.

Yazarlar, "Anoksi ile tetiklenen [yayılan depolarizasyon], nöronların kalıcı depolarizasyon altında ölmeye başladığı zaman olarak tanımlanan noktadan önce oksidatif substrat kaynağı yeniden kurulursa, herhangi bir hücresel hasar belirtisi olmaksızın tamamen tersine çevrilebilir" dedi.

Beyin hasarı veya serebral iskemi veya diğer felç türleri nedeniyle ölüm riski taşıyan hastalar için bulgular bir gün hayat kurtarıcı olabilir. Ancak araştırmacılar, doktorların bu keşiflerden yararlanabilmesi için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu açıklıyor.

Dreier, burada neler olup bittiğini anlamak için daha fazla gözlemin gerekli olacağına işaret ederek, "Henüz tedavi için doğrudan bir çıkarım yok" dedi.

"Depolarizasyonun yayılmasıyla ilgili süreçlerin bilgisi, beyin perfüzyonu bozulduğunda sinir hücrelerinin hayatta kalmasını uzatmayı amaçlayan ek tedavi stratejilerinin geliştirilmesi için esastır."

Bulgular Annals of Neurology'de bildirildi.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum