Haliç Koleji Bilim Şenliği Başvuruları Başladı!
Ortaokula devam etmekte olan öğrencileri temel ve uygulamalı bilimlerde çalışmalar yapmaya teşvik etmek, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkmasını sağlamak, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel araştırma yöntemlerine yatkınlıklarının gelişmesine katkıda bulunmak için Haliç Koleji'nin düzenlediği Bilim Şenliği 4 Haziran'da gerçekleşecek.

Başvuru Koşulları

 • Araştırma Projeleri Fen bilimleri dersi kapsamında (5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf ve 8.Sınıf seviyelerinde ) düzenlenmektedir.

• Yarışmaya, Türkiye’den ortaokul düzeyinde devlet okullarında ve özel okullarda eğitim öğretim yapan öğrenciler katılabilir ( 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencileri).

• Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir.

• Her proje en çok iki öğrenci tarafından ve bir danışman öğretmen rehberliğinde hazırlanabilir.

• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) daha önceki yıllarda herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan ve ödül almış projeler bu yarışmaya katılamaz

Projelerin Ön Değerlendirilmesi

• Projelerin değerlendirilmesi okulumuzca oluşturulacak konularında uzmanlaşmış akademik bilim kurulu üyeleri tarafından iki aşamada yapılır. Birinci aşamada (ön değerlendirme) kesin proje başvuru formları incelenerek sergilenmeye değer projeler saptanır.

 Projelerin Sergilenmesi

• Ön değerlendirmeden geçerek sergilenmeye değer bulunan projeler ilgili akademik bilim kurulu üyelerince tespit edilerek proje takvimine uygun şekilde www.halic.k12.tr adresinde ilan edilerek duyurulur. Bu projelerin hazırlayıcıları, her okuldan bir rehber öğretmen eşliğinde önceden belirlenen ve ilan edilen tarihlerde projelerini sergilemek ve değerlendirmeye katılmak üzere proje takviminde yer alan gün ve saatte sergi mahalline davet edilirler.

Projeleri sergiye davet edilen öğrenciler jüri üyelerine proje sunumlarını yaparak , jürinin projeleri ile ilgili sorularını cevaplar. Sunumlar sonucunda alınan puanlara göre projelerin sıralaması yapılır ve en yüksek puanı alan projeler dereceye girerek ödüllerini alır. 

Değerlendirme Ölçütleri

Final sergileri sırasında jüri üyeleri değerlendirmelerini aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak yaparlar;

— Konu seçimi ve/veya probleme yaklaşım açısından özgünlük,

— Bilimsel yöntem, düşünce ve uygulamada bilimsellik,

— Raporun yazım kalitesi,

— Yaratıcılık,

— Bütünlük,

— Uygulanabilirlik,

— Ekonomik olarak yarar sağlayabilme,

— Kullanılan temel bilgilerin özümsenmiş olması ve hâkimiyet,

— Projeyi hazırlamada gösterilen özen,

— Tutarlılık ve katkı,

— Açık ve anlaşılır olmak,

— Sonuca ulaşabilme yeteneği,

— Geliştirilebilirlik,

— Prototip

— Kaynak taraması ,

— Yardım alınan kurum, kuruluşların ve kaynakların referans verilmesi,

Ödüller

Ödül verilecek projelerin tespitinde değerlendirmede belirtilen ölçütler esas alınacak olup tüm projeler tek bir değerlendirme ölçeğine tabi tutulacaktır. Dereceye giren tüm öğrencilere sertifika, madalya ve öğrencilerin okullarına plaket verilecektir. Ödüller proje seviyelerine göre verilecektir. ( 5.Sınıf 1.si , 6.sınıf 1.si , 7.sınıf 1.si ya da 8.sınıf 1.si  gibi )

Yarışma hakkında detaylı bilgi için: http://halic.k12.tr/bilisim-senligi.html

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum