Advertisement
Coulomb Yasası Nedir?
Coulomb Yasası

Elektrik ile ilgili çalışmalar on sekizinci yüzyılda giderek önem kazanıyordu ama bilim insanları elektriğin davranışlarını ve nasıl kullanılabileceğini daha yeni anlıyordu. Newton'ın yerçekimi kanununu keşfetmesi, evrenin nasıl işlediğini anlamak konusunda önemli bir çığır açmıştı. Dolayısıyla aynı prensibin elektrik alanına uygulanabilmesinin sonuçlarını hayal etmek dahi zordu. Bu, Coulomb'un başarısı olacaktı.

Ancak Coulomb'un böyle bir fenomeni kanıtlayabilmesinden önce, elektrik deneylerinde ölçüm yapabilmek için hassas bir torsiyon terazisi yapması gerekecekti.

Cavendish Torsiyon Terazisi - 1003337 - U40205 - Yerçekimi - 3B Scientific Torsiyon Terazisi

Bu yasayı Henry Cavendish de ima etmiş ancak hiç yayınlamamıştır. En basit haliyle Coulomb Yasası, elektrik yüklü iki nesne arasındaki gücün, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu söyler. Yani, örnek olarak, nesneler arasındaki mesafe dört katına çıktığında, güç on altı kat düşer. Güç akım üretmesi ile doğru orantılıdır.

{\displaystyle |\mathbf {F} |=k_{e}{|q_{1}q_{2}| \over r^{2}}\qquad }

  • Coulomb sabitidir.
  • q1 ve q2 yük büyüklükleridir
  • skalerdir ve yüklerin arasındaki uzaklıktır

Diğer bir deyiş ile Newton'ın yerçekimi kanunu elektrikte bu şekilde yansır. Coulomb Yasası 1785 yılında Fransız bilim insanının 17912 e kadar yazdığı yedi parçalık makale serisinin ilki olarak yayınlandı. Coulomb devam eden deneylerinde manyetik güçleri birbirine bağlayan benzer bir prensip daha keşfetti. Buradan başka bilim insanları yerçekimi, manyetizma ve elektrik arasında bir ilişki olabileceği sonucuna vardılar. Fakat Coulomb böyle bir çıkarım ile ilgilenmiyordu. Elektrik ve manyetizmanın iki farklı akım olduğuna inanıyordu. Elektromanyetizma fenomenini ifade etmek, Hans Christian Oersted, Andre- Marie Ampere ve en önemlisi de Micheal Faraday' e kalacaktı.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Coulomb_kanunu

Sude Manka
Çukurova Üniversitesi - Fizik öğrencisi 𝑵Ü𝑲𝑳𝑬𝑬𝑹 𝑭İ𝒁İ𝑲 ☢️

0 yorum