Çay Tüketimi Kadınlarda Epigenetik Değişikliklere Yol Açıyor
Epigenetik değişiklikler genlerimizin aktif ya da pasif olmasını sağlayan kimyasal modifikasyonlardır. Araştırmacılar, çay tüketiminin kanser ve östrojen metabolizmasıyla ilişkili oldugu düsünülen genlerde epigenetik değişikliklere yol açtığıni gösterdi.

Yiyecek seçimi, sigara tüketimi, kimyasallara maruz kalma gibi yaşamsal faktörlerin ve icinde bulundugumuz çevrenin epigenetik değişikliklere neden olduğu iyi bilinmektedir. Şu anki çalışmada Uppsala Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Avrupa’daki araştırma gruplarıyla birlikte kahve ve çay tüketiminin epigenetik değişikliklere neden olup olmadığını incelediler.

Önceki çalışmalarda hem kahve hem de çay tüketiminin tümör gelisimini baskılamasıyla, inflamasyonu azaltmasıyla ve östrojen metabolizmasını etkilemesiyle hastalıkta önemli bir role sahip oldugu bildirilmişti.

Bu sonuçlar çay tüketen kadınlarda (erkeklerde değil) epigenetik değişikliklerin olduğunu göstermektedir. İlginç bir şekilde bu epigenetik değişiklikler kanser ve östrojen metabolizmasıyla iliskilendirilen genlerde bulunmuştur. İmmünoloji, Genetik ve Patoloji Bölümü’nde araştırmacı olan Weronica Ek, konuşmasına şöyle başlamaktadır: “Önceki çalışmalar erkek ve kadınlarda çay tüketiminin, çaya verilen biyolojik cevap arasında potansiyel farklılık olan östrojen seviyesini azalttığını göstermişti. Ayrıca erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlar daha yüksek miktarda çay içmekte ve bu da kadınlardaki ilişkiyi bulmamızı güçlendirmektedir.” Bu çalışmada kahve tüketen bireylerde herhangi bir epigenetik değişiklik bulunmamıştır.

Çalışmalardan elde edilen sonuçlar, çay tüketiminde kanser ve östrojen metabolizmasını etkilediği düşünülen, çayda farmakolojik olarak aktif olan, bileşenlerinin rolünü vurgulamaktadır. Bu bileşenlerin, epigenetik değişikliklerden dolayı sağlıklı bir etkisi olabilir. Fakat bu çalışma çay içmenin sağlıklı olup olmadığını tam olarak göstermemektedir; çalışmada bulunan epigenetik değişikliklerin sağlığımızı nasıl etkilediğini anlamak için daha fazla araştırmalara ihtiyaç vardır.

Daha önce yapılan çalışmalar, çayda bulunan kateşin maddesinin, in-vitro ve kültüre edilmiş (in-cultured) kanser hücrelerinde epigenetik değişikliğe yol açtığını ve çayın birçok sağlıklı etkilerinin epigenetik değişiklikler aracılıyla olabileceğini düşündürmektedir.

Kaynak
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170531092458.htm

İleri Okuma: Weronica E. Ek, Elmar W. Tobi, Muhammad Ahsan, Erik Lampa, Erica Ponzi, Soterios A. Kyrtopoulos, Panagiotis Georgiadis, L.H Lumey, Bastiaan T. Heijmans, Maria Botsivali, Ingvar A. Bergdahl, Torgny Karlsson, Mathias Rask-Andersen, Domenico Palli, Erik Ingelsson, Åsa K. Hedman, Lena M. Nilsson, Paolo Vineis, Lars Lind, James M. Flanagan, Åsa Johansson. 2017. Tea and coffee consumption in relation to DNA methylation in four European cohorts. Human Molecular Genetics. DOI: 10.1093/hmg/ddx194.

Ozcan Gulbey
PhD öğrencisi - Kanser

0 yorum