Büyük Bir Araştırma, Antidepresanlardan Daha İyi Terapilere İhtiyacımız Olduğunu Gösterdi
Büyük Bir Araştırma, Antidepresanlardan Daha İyi Terapilere İhtiyacımız Olduğunu Gösterdi

Antidepresanlar, depresyon tedavisinde temel dayanak noktasıdır, ancak kullanımları, kalıcı etkinlikle ilgili sorularla gölgelenmektedir. Şimdi yeni bir çalışma, antidepresanların, bu tür ilaçları almayan depresif insanlara kıyasla, uzun vadede insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyebileceğini öne sürüyor.

Bu, onları kullanmamamız gerektiği anlamına gelmez, çünkü bu ilaçlar birçok durumda hayat kurtarır. Ancak bulgular, antidepresanların yeniden düşünülmesini tetikleyen bir dizi çalışmanın en sonuncusu.

Suudi Arabistan'daki King Saud Üniversitesi'nden farmakoepidemiyolog Omar Almohammed tarafından yürütülen araştırma, antidepresan kullanıp, hayal kırıklığına uğrayan insanların deneyimlerini doğrulamaya da yardımcı olabilir. Bazı insanlar için, bu ilaçlar depresyonu hafifletmek için çok az şey yapar ve kilo alımı, uykusuzluk, cinsel dürtü kaybı ve hatta aniden durdurulursa yoksunluk benzeri semptomlar gibi istenmeyen yan etkilere neden olabilir.

Almohammed ve meslektaşları makalelerinde, insanların genel refahını, özellikle de yaşam kalitelerini sadece birkaç ay değil, yıllarca iyileştirmek "terapinin nihai hedefi"dir. Bununla birlikte, antidepresanların bu hedefe ulaşmaya yardımcı olup olmadığı en hafif tabirle şüphelidir.

Antidepresanların, ilaç endüstrisinden gelen aşırı etkiyle boğuşan, şüpheli bir geçmişi var. Ortaya çıktı ki, uzun zamandır süren deney verileri, antidepresanların etkisiz olabileceğini ve bu ilaçların görünür etkilerini şişirdiğini gösteriyor.

Bu yayın yanlılığı son yıllarda azalmış gibi görünse de, depresyonun küresel yükü artmaya devam ederken, antidepresanların birçok insanı daha iyi tedaviler için çaresiz bıraktığı gerçeği devam ediyor.

Birçok çalışma, yaşam kalitesi gibi hastalar için en önemli olan hususları dikkate almayarak da sorunu daha da karmaşık hale getiriyor.

Bu son çalışmada, Almohammed ve meslektaşları, Amerikalıların hangi sağlık hizmetlerini kullandığını izleyen ülke çapında bir çalışma olan ABD Tıbbi Harcamalar Paneli Anketinden elde edilen verileri derledi.

Sağlık kayıtları, 2005 ve 2016 yılları arasında ortalama olarak, her yıl yaklaşık 17 milyon yetişkine depresyon teşhisi konduğunu gösterdi; bu, Hollanda veya Ekvador nüfusuna eşdeğer şaşırtıcı bir rakam.

11 yıllık veri setindeki insanların yaklaşık üçte ikisi kadındı ve bu da ruh sağlığındaki gerçek dünyadaki cinsiyet eşitsizliklerini yansıtıyordu; yaklaşık yüzde 60'ı antidepresanlarla tedavi edildi.

Analizde, antidepresan kullanımının zihinsel bazı gelişmelerle ilişkili olduğu, ancak yaşam kalitesinin fiziksel yönleriyle ilişkili olmadığı bulundu. Bunun anlamı, insanlar psikolojik sıkıntılarının ve iyilik hallerinin antidepresanlarla düzeldiğini, ancak fiziksel sağlık sorunlarının, bedensel ağrılarının ve canlılık eksikliğinin genellikle devam ettiğini bildirme eğilimindeydi.

Endişe verici bir şekilde, iki yıl içinde antidepresan kullananlarda yaşam kalitesinin bazı yönlerinde görülen olumlu değişiklik, ilaçlarını kullanmayanlarda görülenden çok farklı değildi.

Ekip, doktorlar ve sağlık profesyonellerinin, antidepresanlara başvurmadan önce veya reçete yazarken, insanların yaşam kalitesi üzerinde "esas olarak bu ilaçların kalıcı bir etkisi olmadığı için" insanları psikoterapi veya sosyal destek seanslarına dâhil etmeyi düşünmeleri gerektiğini yazıyor.

Bununla birlikte, çalışma, yeni teşhis edilen depresyon vakaları ile yıllardır duygudurum bozukluğu ile yaşayan insanlar arasında ayrım yapmadı; kişiler, depresyon tanısı ve iki yıllık takip verileri olduğu sürece analize dâhil edildi. Bu, bazıları için bu ilaçların gözlemlenen iki yıllık süreden önce bir başlangıç ​​etkisine sahip olduğu senaryosunu dışlayamayacağı anlamına gelir.

Araştırmacılar ayrıca, anket verilerine kaydedilmediği için depresyonun şiddetini de kontrol edemediler. Ayrıca, iki çalışma grubu yaş, cinsiyet, etnik köken ve yoksulluk deneyimleri açısından da biraz farklıydı.

Ayrıca bu ABD merkezli çalışmanın bulgularını her yerde herkes için geçerli kabul edemeyiz, ancak diğer ülkelerden modern antidepresanların birçok yönden yetersiz kaldığına dair artan kanıtlara uyuyor.

Bu, antidepresanları tamamen ortadan kaldırmamız gerektiği anlamına gelmez. Aksine, bu çalışmanın altını çizdiği gibi, klinisyenlerin antidepresanların en iyi nasıl kullanıldığını ve ilaçların insanlara anlamlı, kalıcı faydalar sağlayıp sağlamadığını yeniden düşünmeleri gerekebilir.

Örneğin, daha geçen yıl araştırmacılar, ruh sağlığı uzmanlarının antidepresanların kime ve nasıl reçete edildiğini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini, ilaçların daha kısa sürelerde ve hafif semptomlar yerine şiddetli depresyonu olan kişiler için reçete edilmesi gerektiğini savundu.

Dahası, altın standart olan 150'den fazla randomize, plasebo kontrollü çalışmanın 2016 meta analizine göre, antidepresanları bir psikoterapistin desteğiyle eşleştirmek, insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için ilaçlardan veya tek başına konuşma terapisinden daha önemli görünüyor.

Çalışma PLOS One'da yayınlandı.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum