Aramızda Kalsın!
Saklı bir şekilde mesaj iletme ihtiyacı Antik Çağ’dan beri hep varolmuştur. Ancak bu hiç de kolay bir mesele değildir. Bir haberi sadece ilgili kişiye gizlice iletmek her zaman zordur.

Yıllarca insanlar savaşlar sırasında mesajlarının, düşmanın eline geçmeden müttefiğine ulaştırılması için çabalamışlardır.

Bilim bu noktada da insanoğlunun problemine çözüm bulmuştur;

“Şifre bilimi Kriptografi , yunanca “ Cryptòs” gizli,saklı “graphein” yazı anlamına gelir”. [1]

“Kriptografi, saklı (ya da şifrelenmiş) bir mesajın sadece onaylı alıcısı tarafından alınıp o kişinin şifreyi kaldırıp okuması için metotlar geliştirir.“ [2]

Tarihdeki ilk kriptografi örneklerine Antik Yunan ve Sparta’da rastlarız. “Savaş sırasında gizli mesajları iletmek için buldukları yöntem “ şöyledir: [3]

Silindir şeklinde uzun ve kalın tahta bir çubuk alırlar ve çubuğa şerit şeklindeki parşömen rulosunu sararlar. Düşey bir şekilde mesajı yazarlar. Sonra parşömeni sarılı olduğu tahtanın üstünden çıkardıklarında artık mesaj şifrelenmiştir.

Ellerinde ince uzun üzerinde şifreli mesaj yazılı parşömen rulosu kalmıştır.

Mesajı deşifre etmek için ,alıcı aynı yarıçapta ve uzunlukta silindir tahta parçasına sahip olmalıdır. Onaylı alıcı parşömen rulosunu alır , tahtaya sarar ve mesajı okur.

 

 

Diyelim ki gizli mesaj “SALDIRIYA UĞRADIK”.

S|A|L|D|

I|R|I |Y|             

A|U|Ğ|R|

A|D|I |K|

Şifrelenmiş hali “ SIAAARUDLIĞIDYRK” dır.

Bir başka metot ise İbrani alfabesini şifrelemek için kullanılan “Atbash“ dır. Alfabenin her harfi bir başka harfe çevirilir.

“Atbash” ismi ; alfabenin ilk harfi Alef’in son harfi Tav ‘a , ikinci harfi Bet’in sondan ikinci harf  Sin’e dönüşmesi nedeniyle verilmiştir. Alfabede toplam 22 harf vardır. Harfler aşağıdaki şekilde dönüşür.

Son örneğimiz ise ünlü komutan, devlet adamı ve yazar Sezar ‘ın şifresi (kodu) dir .

Her harf alfabede kendisinden 3 sıra sonra gelen harf ile yer değiştirilir. Bu şekilde iletilmek istenen mesaj şifrelenir.

 

Örneğin  “YARDIM” iletisi ,  “BDUGLP” a dönüşür.

Yukarıda aktarılan metotlar geçmişteki birçok teknikten yalnızca birkaçıdır.

Vigenere tablosu, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kullanılan Enigma, Vernam ‘ın tek kullanımlık şeriti ve bunlar gibi birçok örnek vardır. Tüm bu şifrelemelerin ardında cebire dayanan mükemmel bir matematik düzeni yatar.

Günümüzde ise gelişen teknolojiyle artan güvenlik problemlerine yine kriptoloji çözüm bulur. Kryptos eserinin sahibi ünlü heykeltraş Jim Saborn ‘un dediği gibi “Aldanış (yanıltma) her yerdedir” , buna dijital ve sanal ortamda dahildir.

Bu ortamlardaki bilgi güvenliğimiz kriptolojideki matematiksel yöntemler sayesinde korunur ve yanıtılmamamız sağlanır.

Kaynak ve İleri Okuma
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography
[2] Introduzione alla Crittografia – Alessandro Languasco, Alessandro Zaccagnini
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Scytale

Görsel Kaynaklar
http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/transpo/scytale.html
http://www.slideshare.net/kinleay/cryptography-its-history-application-and-beyond
http://tpe-cryptologie-2013.e-monsite.com/pages/page-11.html
https://www.flickr.com/photos/predicadormalvado/5592991101
http://dubworks.blogspot.com.tr/2013/10/some-exercises-with-caesar-cipher-with.html
http://www.wired.com/2014/11/second-kryptos-clue/
http://www.ozcanmehmet.com/2010/10/161/

Nimet Tülümen
Boğaziçi Üniversitesi / Fizik Yüksek Lisans -

0 yorum