Tekrarlanan Sarsıntılar Kafatasını Kalınlaştırıyor Olabilir
Tekrarlanan Sarsıntılar Kafatasını Kalınlaştırıyor Olabilir

İnsanlarda üzerinde yapılan araştırmalar, yumuşak beyin dokumuza verilen hasarın, kafaya küçük bir darbe ile bile gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Ancak, çoklu kafa yaralanmalarının sıçanları nasıl etkilediğini inceleyen yeni bir araştırmaya göre, tekrarlanan sarsıntı kafatası kemiğini kalınlaştırabilir.

Şiddetli beyin yaralanmaları kafatası kırıklarına neden olabilirken, bu durumda araştırmacılar tekrarlayan sarsıntıların kafatasının kemiklerini nasıl deforme edebileceğiyle ilgilendiler.

Monash Üniversitesi'nden sinirbilimci Bridgette Semple, çalışmanın arkasındaki motivasyonları açıklarken, "Sarsıcı etkilerin beyni nasıl etkileyebileceği konusunda kafatasının potansiyel etkisini görmezden geliyoruz" diyor.

Yüksek çözünürlüklü beyin görüntüleme ve doku boyama tekniklerini kullanan Semple ve meslektaşları, hayvanlara birden fazla kontrollü kafa travması veya zarar vermeyen sahte bir tedavi uygulandıktan sonra sıçanların kafatası kemiklerindeki yapısal değişiklikleri incelediler.

Beyin sarsıntılarının mekaniği iyi çalışılmış olsa da, kemik büyümesi ve yapısı üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılamamıştır.

Ekip, 24 saat arayla tekrarlanan sarsıntıların, yaralanma bölgesine yakın kafatasında daha kalın, daha yoğun kemiklerle sonuçlandığını buldu. Bu değişiklikler, yaralanmadan 2 hafta sonrasına kıyasla 10 hafta sonra daha belirgin hale geldi.

Araştırmacılar ayrıca, kafatasındaki kemik iliği boşluklarının, yaralanmadan 2 ila 10 hafta sonra kademeli olarak hacim kaybettiğini belirtti. Ancak ekip, bu değişikliklerin bir sonucu olarak kafatası kemiklerinin gücünün farklı olup olmadığını ölçmedi.

Kemikler, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, aslında mekanik kuvvetlere, hormon seviyelerine ve hatta yerçekimindeki değişikliklere tepki veren, şekil verilebilir canlı dokulardır.

Kafatası kemiklerinin hafif kafa yaralanmalarına nasıl tepki verdiğini anlamak, sadece beyin sarsıntılarının beyin dokusuna nasıl zarar verdiği hakkında bildiklerimizi tamamlamayabilir.

Araştırmacılar, meninkslerin (kafatası ile beyin arasındaki zarlı tabakalar) ve kafatası periostunun (kemiklerin dış yüzeyini kaplayan zar) nasıl etkilendiğine de ışık tutabilir.

Fotoğraf: Sahte tedaviden 10 hafta sonra sıçan kafatası kemiklerinin doku bölümleri (solda) ve oklar küçülmüş kemik iliği boşluklarını işaret eden çoklu beyin sarsıntıları (sağda). (Dill ve diğerleri, Bilimsel Raporlar, 2022)

Daha kalın bir kafatası, beyni başka etkilerden koruyabilecek gibi görünse de, kafatası kalınlaşmasının koruyucu bir tepki mi yoksa daha kötü bir şeyin işareti mi olduğu belirsizdir - gelecekteki çalışmaların çözmeye çalışabileceği bir şey olarak bu da yerini almıştır.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, 'hafif' bir sarsıntı yaşayan katılımcıların yaklaşık üçte birinin sekiz yıl sonrasına kadar semptomları olduğunu buldu. Görüntüleme çalışmaları ayrıca kafaya alınan tek bir darbenin bile beyin dokusunda bir dizi hücresel hasarı tetikleyebileceğini öne sürüyor.

Beyin sarsıntılarını taklit eden hayvan çalışmaları, beynin travmaya nasıl tepki verdiğine dair iyi bir fikir verebilir; yakın zamanda yapılan bir fare çalışması, kafa yaralanmalarının beyin çapında sinir ağlarını yeniden yapılandırılabileceğini bulmuştur.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum