Nükleer Fisyon Gücünün Geleceği
Nükleer Fisyon Gücünün Geleceği

Bildiğimiz gibi nükleer güç, neredeyse yarım yüzyıldır ticari amaçla kullanılmaktadır. Fakat problemsiz değildir. Geçmişte kazalar olmuştur ve bu kazalardan Çernobil'de olan kaza bu zamana kadar yaşanılan en kötü kazadır. Bu kaza hala nükleer santrallerin yaygınlaşması hakkında endişe yaratıyor ama bu endişelere rağmen enerji talebi devam edecektir. Nükleer güç , bu talebin bir kısmını sağlamak için kullanılacaktır. Aslında bu yüzden nükleer gücün güvenli bir şekilde kullanımı önemlidir. Nükleer enerji, uzun vadeli enerji seçeneği olarak planlanıyor ise önemli olan iki soruna gelin birlikte bakalım; 

1.Radyoaktif Atıklar 

İZMİR'İN ÇERNOBİL'İ TEMİZLENSİN KOMİSYONU, RESMİ KURUMLARI, ESKİ KURŞUN  FABRİKASININ ARAZİSİNDE GÖMÜLÜ OLAN RADYOAKTİF ATIKLARIN TEMİZLİĞİNE  İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMAYA ÇAĞIRDI

Serbestleştirme sınırlarının üstünde aktivite konsantrasyonu içeren ve bir daha kullanılmaması gereken nükleer ve radyoaktif maddeler ile  radyoaktif madde bulaşmış ya da radyoaktif olmuş yapı, sistem, bileşen ve malzemelerdir. Bu radyoaktif maddeler güvenli bir şekilde çıkarılmalı ve aktiviteleri güvenli bir düzeye düşene kadar depolanmalıdır. Bu atıklar birkaç yüz yıl için güvenli depolanması gerekmektedir. Atık olan ürünlerin önemli bir kısmı yüzbinlerce yıl depolanması gereken çok uzun yarı ömürlü radyoaktif çekirdeklerdir.

2. Yeterli yakıt varlığını garanti altına almaktır.

Nükleer fisyon gelecek için muazzam bir enerji kaynağını temsil etmektedir. Ancak sadece doğal olarak bulunabilen , fisyon yapılabilir malzeme , doğal uranyumun yüzde birinden az bulunan , 235U'dur. Bu yüzden , potansiyeli gerçekleştirebilmek için daha çok fisyon yapılabilir yakıtın yaratılması gerekecektir.Bunu bir nötron kullanarak Uranyum-238 ve Toryum-232' nın yeni fisyon yapabilir yakıtın malzemeye: Plütonyum-239 ve Uranyum-233' a dönüştürmek üretken reaktörün görevidir.

Kullanılmış Yakıt Yeniden İşleme Tesisleri

 

Üretken reaktör - Vikipedi

                                  Üretken Reaktör

Kaynaklar:

  1. Nükleer Fizik - İlkeler Ve Uygulamalar- John Lilley
  2. Prof. Dr. A. İskender Reyhancan ve Prof. Dr . Orhan Gürler
  3. https://tr.wikipedia.org/wiki/Uranyum-235
  4. https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyoaktif_at%C4%B1k
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Thorium-232
  6. https://www.tenmak.gov.tr/2016-06-09-00-43-55/135-gunumuzde-nukleer-enerji-rapor/836-bolum-04-radyoaktif-atik-yonetimi.html 

 

Sude Manka
Çukurova Üniversitesi - Fizik öğrencisi 𝙽ü𝚔𝚕𝚎𝚎𝚛 𝙵𝚒𝚣𝚒𝚔

0 yorum