Kuantum Dünyasında Zaman Tek Yönde Akmayabilir
Kuantum Dünyasında Zaman Tek Yönde Akmayabilir

Yeni araştırmalar, kuantum düzeyinde zamanın akışının sadece bir yöne gitmesi gerekmediğini öne sürüyor. Kuantum sistemleri, belirli koşullarda zamanda hem ileri hem de geri hareket edebilir ve bu çok heyecan verici bir keşif. Burada zaman makinelerinden veya Marvel Evreninin kuantum alanından bahsetmiyoruz. Ancak zamanı kendi seviyemizde nasıl deneyimlediğimiz tam olarak zamanın gerçek doğası olmayabilir. Zaman, evrenin en büyük gizemlerinden biridir. Bunu deneyimliyoruz ve belirli bir şekilde çalıştığını biliyoruz ki geçmişten geleceğe aynı yönde ilerliyor. Bu özel yön - zaman oku - bir sistemin düzensizliğinin ölçüsü olan entropi kavramıyla bağlantılıdır. Evrenimiz gibi yalıtılmış bir sistemde, entropi her zaman artacaktır ve artışın yönü geçen zamanın yönü ile eşleşir.

Communications Physics dergisinde bildirildiği gibi, araştırmacılar entropi değişikliklerinin küçük olduğu fenomenlere baktılar. Kuantum mekaniğinin temel özelliklerine göre, entropinin kendiliğinden azalması (zamanda geriye gitmek gibi) mümkündür. Araştırmacılar ayrıca başka bir önemli kuantum mekanik özelliği olan süperpozisyonu da kullandılar. Bu durumda, fiziksel sistemler birden çok konfigürasyonda var olabilir.

"Eğer bir fenomen büyük miktarda entropi üretiyorsa, zamanın tersine çevrilmesini gözlemlemek o kadar olası değildir ki, esasen imkansız hale gelir. Bununla birlikte, üretilen entropi yeterince küçük olduğunda, bir olgunun zamanın tersine çevrilmesinin doğal olarak gerçekleştiğini görme olasılığı ihmal edilemez bir olasılıktır” dedi araştırmacılar. “Örnek olarak sabah rutinimizde yaptığımız şeylerin sırasını alabiliriz. Diş macunumuzun diş fırçasından tüpüne geri döndüğünü gösterseydik, şüphesiz günümüzün geri sarılmış bir kaydı olurdu. Bununla birlikte, tüpü nazikçe sıkarsak, diş macununun sadece küçük bir kısmı dışarı çıkarsa, tüpün dekompresyonu tarafından emilerek tüpe yeniden girdiğini gözlemlememiz pek olası olmayacaktır."

Uluslararası ekip, zamanda hem geriye hem de ileriye doğru gelişen bir durumla kuantum süperpozisyonuna baktı. Çoğu zaman bunun sistemin zamanda ileri gitmesine neden olduğunu buldular. Ancak küçük entropi değişiklikleri için sistem zaman içinde hem ileriye hem de geriye doğru gelişmeye devam edebilir. Bu araştırma, en temel seviyesindeki büyük bilinmeyene işaret ediyor. Ve bu çalışma, daha önce düşündüğümüzden daha az anlayabileceğimizi ima ediyor.

"Zaman genellikle sürekli artan bir parametre olarak ele alınsa da, çalışmamız kuantum mekanik bağlamlarda akışını yöneten yasaların çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Bu, kuantum yasalarının çok önemli bir rol oynadığı tüm bağlamlarda bu miktarı temsil etme şeklimizi yeniden düşünmemiz gerektiğini önerebilir" dedi Dr Rubino.

 

Kaynak:

https://www.iflscience.com/physics/time-might-not-flow-in-just-one-direction-in-the-quantum-world/

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum