Kanserde Beyin Haritalaması Başarısı
Kanser çağımızın hastalığı. Tanı ve tedavide son yıllarda sağlanan önemli gelişmelere karşın, giderek daha fazla insanda ortaya çıkan bu ölümcül hastalık her yaş grubundan insanı etkilese de daha çok bir ileri yaş hastalığı olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüzde kanser hastalığının erken teşhisi çok önemli kabul ediliyor. Beyin haritalaması ise dünyada sayılı ülkelerde kullanılan bir teknoloji olarak biliniyor. Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burak ACAR, Yrd. Doç. Dr. Tuğrul, Dr. Burak GÜREL, Dr. Suzan ÜSKÜDARLI, Dr. Ali Vahit ŞAHİNER ve Dr. Ceyhun B. AKGÜL’ün ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Erken Bağırsak Kanseri Tanısı ve Beyin Haritalamada Bilgisayar Teknolojileri” başlıklı proje erken teşhis konusunda ciddi katkılar sağladı. Proje ile VAVframe ismi verilen bir de yazılım gerçekleştirildi. Bu yazılım sayesinde erken bağırsak kanserinin tanısında ve tedavisinde beyin haritalama teknolojisi yerli bir kaynak kazanmış oldu. 

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile sanal kolonoskopi ile girişimsiz erken bağırsak kanseri teşhisi için bütün bağırsağın hızlı ve detaylı tomografik incelenmesi ve bağırsak kanserinin öncülü olan poliplerin erken teşhisi amaçlı rutin tarama mümkün hale geliyor. Bu proje beynin sinir ağ yapısındaki değişikliklerin manyetik rezonans görüntüleme ile alınan verilerin analizi ile de Alzheimer vebenzeri hastalıkların ve yaşlanma etkilerinin objektif izlenmesine yönelik araştırmalara özgün katkıda bulunuyor. 

Projenin Hayatı Geçirilmesi 

DRESS projesi bir şemsiye proje olarak değişik kaynaklı ve formattaki tıbbi görüntülerin işlenmesi, analizi ve görselleştirilmesi amacıyla yazılım altyapısı ve platformu geliştirmeyi hedeflemişti. Bu altyapıyı kullanarak; Sanal Kolonoskopi’de bilgisayar destekli tanı, Difüzyon Tensör MRG kullanarak beynin sinir ağ haritasının çıkarılması ve 3 Boyutlu verilerle kullanıcı etkileşimi için bilgisayarlı görme teknolojilerine dayalı kullanıcı arayüzleri geliştirildi. 

Sanal Kolonoskopi’de 3 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi verilerinden (bağırsak kanserinin öncülü olan) kolonik polip olma olasılığı yüksek yapıların otomatik olarak bulunmasına yönelik algoritma geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. 

Difüzyon Tensör MRG görüntüleriyle yapılan çalışmada konvansiyonel traktografi ve olasılıksal bağlantı haritalama yöntemleri birleştirildi. Kullanıcı arayüzleri konusunda ise stereo kamera kullanılarak 3 boyutlu rastgele kesit alma arayüzü geliştirildi. Bütün yöntemler VAVframe adıyla tescillenen yazılım çerçevesi içinde açık kaynak kodlu kütüphanelerden de yararlanılarak hayata geçirildi. 

Proje ile Elde Edilen Kazanımlar 

Proje ile elde edilen sonuçlar önemli başarıları da beraberinde getirdi. Proje kapsamında geliştirilen VAVframe yazılım çerçevesi tescillendi. Proje süresince 4 uluslararası bilimsel dergi makalesi, 10 konferans bildirisi yapıldı. Projenin sonuçları ile ilgili makale, EUSIPCO’da en iyi makale üçüncülük ödülü kazandı. Yine projenin sonuçlarından 5 yüksek lisans tezi, 2 kitap bölümü yayınlanmış, birinde organizatör olmak üzere 2 çalıştaya katılım sağlandı. Bu konuda ayrıca AB 6. Çerçeve Programı SIMILAR NoE kapsamında proje tanıtımı gerçekleştirilerek öğrenci değişimi de yapıldı. 

Yine, radyoloji verilerini kullanan, üreten her türlü sağlık kurumu, tıbbi görüntüleme (BT, MRG) ve tıbbi bilgi teknolojileri (HIS, RIS, PACS sistemleri) konularında çalışan firmalar projenin sonuçlarını kullanabilecekler. 

Kaynak
http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/kanserde-beyin-haritalamasi-basarisi

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum