Günlük Hayatta Bilim Video Yarışması
“Günlük Hayatta Bilim Video Yarışması” ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından gerçekleştirilen ve yarışmacıların aşağıda belirtilen hususlar suretiyle katılabileceği ödüllü bir yarışmadır.

Katılım Koşulları:

1. “Günlük Hayatta Bilim Video Yarışması” tüm üniversite öğrencilerinin (önlisans, lisans, lisansüstü dahil) katılımına açıktır.

2. Katılımcıların 18 yaşından büyük olması şarttır. Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler.

3. Katılımcılar doldurdukları başvuru formunu ve videolarının 2 DVD kopyasını en geç 9 Mayıs 2014 Cuma günü 17:00’a kadar şahsen veya posta ile aşağıdaki adrese ulaştırarak işbu yarışmaya katılabilecektir. Posta yolu ile gönderilecek başvuruların en geç bu tarihte adrese ulaşması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Cam Silo Binası
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Dumlupınar Bulvarı Üniversiteler Mahallesi No:1 
06800 
Çankaya/Ankara

Teknik Koşullar: Yarışmaya katılacak videoların aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir. Yarışma genel yapısına uygun olmayan videolar onaylanmayacak ve yarışma dışı tutulacaktır.

1. Katılımcılar, günlük hayatımızdan bir olayı/olguyu/konuyu bilimsel kavramlar (sosyal bilimler, temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp vb.) kullanarak herkesin anlayabileceği bir şekilde maksimum 4 dakikalık bir video ile açıklayacaklardır. 
2. Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak sadece bir video ile yarışmaya katılabilirler. 
3. Videolar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. İngilizce hazırlanacak videolar Türkçe altyazı içermelidir. 
4. Yarışmaya katılacak videolar 1920x1080 (HD) çözünürlükte kaydedilmelidir. 
5. Hazırlanan videoların başında 3 saniye boyunca yarışma afişi yer almalıdır.

Değerlendirme Koşulları:


1. Videolar ODTÜ TBM ve GİSAM (Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi) üyelerince oluşturulmuş ön-jüri tarafından değerlendirilecektir. Gelen başvurular doğrultusunda farklı kategoriler oluşturulabilecek ve oluşturulan kategorilere göre uygun jüri üyeleri ön-jüri olarak eklenecektir. 

2. Aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır: 
a. Yaratıcılık, 
b. Bilimsel yaklaşım, 
c. Kurgu ve anlatım, 
d. Görsel ve işitsel nitelik 

3. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Diğer Koşullar:


1. Katılımcı veya ekip sözcüsü, yüklediği videodaki içeriğin özgün ve kendi eseri olduğunu, video ve içeriğinin üçüncü şahısların kişilik ve gizlilik haklarını ve/veya fikri ve sinai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu içeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 
2. Katılımcı, videonun tüm haklarının kendisine ait olduğunu ve buna istinaden videonun ön elemeyi geçmesi halinde, söz konusu videonun Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve sponsorlar tarafından kendilerine ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın 3 yıl süreyle kullanılabileceğini ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
3. Ön elemeyi geçip finale kalan 10 adet video 30 Mayıs 2014 Cuma günü ilan edilecektir. 9 Haziran 2014 Pazartesigünü tüm başvuru sahiplerinin katılımına açık ve finale kalan videoların gösterileceği bir video festivali ve ödül töreni düzenlenecektir. Finale kalan videoların sahipleri ODTܒnün davetlisi olarak video festivaline katılacaktır. Şehir dışından katılım sağlayan yarışmacılara yurtiçi ulaşım ve konaklama desteği sağlanacaktır. Dereceye giren videolar ödül töreninde açıklanacaktır. 
4. Birincilik ödülü 10.000 TLdir. Dereceye giren (2.lik ve 3.lük) diğer videolara özel ve mansiyon ödülleri verilecektir. 
5. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre düzenlenen yarışma şartları ve işbu katılım koşulları ile ilgili ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
6. Yarışma içeriğinin tüm hakları münhasıran Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne aittir. 
7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi gerektiğinde katılım koşullarını değiştirip güncelleme hakkını haizdir. Katılım koşullarındaki değişiklik ve güncellemeleri takip etmek katılımcının sorumluluğundadır.


Detaylı Bilgi İçin: http://tbm.metu.edu.tr/gunlukhayattabilimvy2014.aspx

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum