Galileo, Başka Bir Filozofun Astronomik İddialarıyla Alay Etmek İçin Sahte Bir İsim Kullandı
Sonunda 1600'lerin başlarından astronomik bir metnin yazarı olduğu doğrulandı.

Bilim insanlarının subtweetleri ve meydan okuma gönderileri olmadan önce, doğa filozoflarının hala birbirlerinin fikir ve görüşleriyle alay edebilecekleri bilimsel incelemeleri vardı. Modern bilimsel yöntemin babası Galileo Galilei'nin, takma ad kullanarak birkaç tane yürüttüğü anlaşıldı. Şimdi, araştırmacı Matteo Cosci, simgesel İtalyan bilim insanına bir tane daha atfetmek için kanıt buldu.

Keşfin bağlamını anlamak için, mecazi olarak 418 yıl kadar zamanda geriye gitmemiz gerekiyor. 17 yüzyılı aşkın bir süredir, Katolik Kilisesi'nin etkisi ve gücü sayesinde, insanlar Aristoteles-Ptolemaik evren görüşüne inandılar: Dünya merkezindedir ve yıldızlar gök kubbeye sabitlenmiştir. Ancak 1604'te, şimdi süpernova dediğimiz bir stella nova (yeni yıldız) görüldü.

Cisim adını, De Stella nova in pede Serpentarii (Yılancı Takımyıldızının Ayağındaki Yeni Yıldız) adlı kitabında gözlemler hakkında yazan Johannes Kepler'den almıştır.

The cloud of material released by the supenrova is clearly visible and reminds viewer of a weird knot

Kepler'in süpernovasının birleşik görüntüsü (X-ışını ve görünür ışık).

 

Ancak Avrupa'da gözlemleri kaydeden ilk kişi, süpernova'nın yeni olmadığına, her zaman orada olduğuna, ancak her zaman görünür olmadığına inanan sadık bir Aristocu filozof Lodovico delle Colombe'ydi. Galileo, durumun böyle olduğuna inanmadı ve delle Colombe'yi “Le Considerazioni Astronomiche di Alimberto Mauri” (Alimberto Mauri'nin Astronomik Düşüncesi) adlı bir inceleme ile eleştirmeye karar verdi.

Alimberto Mauri kimdir? Tabii ki, Galileo. Atıftan uzun süredir şüpheleniliyordu, ancak bu inceleme ile bilim insanı arasındaki en açık bağlantı, Galileo'nun kendisi tarafından imzalanan ve eserden bahseden bir mektuptu. Ne yazık ki, bunun 1900'lerde seri sahtekar Tobia Nicotra tarafından yapılmış bir sahtekarlık olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle, çalışmanın Galileo'ya ait olduğu açık görünse de, şimdiye kadar kanıtlanamadı.

Università Ca' Foscari Venezia'dan Cosci, Galileo'nun o sıralarda yazdığı notlara baktı ve bilim insanının delle Colombe'nin onu küçümseyerek konuştuğundan şikayet ettiği belirli bir not dikkatini çekti. Cosci, delle Colombe tarafından yazılan metni araştırdı ve Galileo'nun adının hiçbir zaman  geçmediğini kaydetti. Ancak Alimberto Mauri’nin, belirli bir Cecco (Galileo tarafından kullanılan başka bir takma ad Cecco da Ronchitti idi) ile birlikte, adı var ve aynı zamanda Galileo'nun öğrettiği ve çalıştığı "Padua'daki belirli bir doktora" atıf bulunur. Cosci, notun Galileo'nun kendisinin, yazar olduğunu doğruladığı sonucuna vardı.

Peki neden takma ad? Kesinlikle, daha sonra gerçekleşecek olan Kilise'nin incelemesinden kaçınmak için değildi. Aslında artık Venedik Cumhuriyeti'nde değil, Roma'nın kendisinde yeni bir patron aramak içindi. Venedik ve Papalık devleti savaştaydı ve Galileo düşmanla iş arama konusunda çok açık olamazdı... ancak tartışmayı bizzat papanın hazinedarına adadı.

Considerazioni Astronomiche, Galileo'nun zaten geniş olan literatürüne katkıda bulunur. İçinde yeni yıldızı, Ay'daki dağları tartıştı ve cisimlerin uzaydaki hareketini açıklamaya çalıştı. Bunlar, astronomik gözlemlerinin, neredeyse 2.000 yıldır kabul edilen evren görüşüne meydan okumak için ilerleyeceği temellerden bazılarıdır.

Bu içerik IFLSCIENCE’da yayınlanmıştır.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum