Curie Sıcaklığı ve Tesla'nın Termo Manyetik Motoru
Curie ismini duyduğunuzda aklınıza Marie Curie gelmiş olabilir, ama yazımızın kahramanı; Marie’nin eşi Pierre Curie! Eşi kadar popüler olmasa da, bilime katkı sunmuş önemli bir bilim insanıdır.

Yaptığı çalışmalar Curie sıcaklıklarının öğrenilmesini sağlamıştır. Yine bu çalışmalar Nikola Tesla’nın dikkatini çekmiş ve Tesla’nın 1889 yılında patentini aldığı Termo Manyetik Motor’un icat edilmesini sağlamıştır.

Nedir bu Curie Sıcaklığı?

Fizikçiler, mıknatıs tarafından çekilen (Demir ,Nikel ve Kobalt gibi) maddelere  ferromanyetik maddeler, çekilmeyen maddeler ise paramanyetik madde diyorlar.

Örneğin, ferromanyetik madde olan saf demirin sıcaklığını 770°C ‘nin üzerine çıkartırsak artık mıknatıs tarafından çekilmez. Ferromanyetik özelliğini yitirir. Sıcaklığını 770°C ‘nin altına düşürürsek tekrar ferromanyetik özellik kazanır ve mıknatısın kendisine doğru çektiğini gözlemleyebiliriz. Bu sıcaklığa kritik sıcaklık denir ve bütün ferromanyetik maddelerin kendine özgü bir kritik sıcaklığı bulunur.

Madde

Curie Sıcaklığı

Demir

770 °C

Nikel

358 °C

Kobalt

1121 °C

Gadolinyum

317 °C

Fe2O3

1394 °C

Tablo: Bazı ferromanyetik maddelerin kritik sıcaklıkları

Video 1: Fe2O3  içeren taşlarla yapılmış bir deney düzeneği

Doğada Fe2O3 içeren taşlar bol miktarda bulunur. Güçlü mıknatıslar tarafından bunları bulmak çok kolaydır. Bu taşları Fe2O3 bileşiğinin kritik sıcaklığı olan 1394 °C sıcaklığa kadar mum kullanarak ısıtabiliriz. Taşlar bu değerin üzerindeki sıcaklıklarda mıknatıslar tarafından çekilmezler. Dolayısıyla yerçekiminden dolayı aşağıya çekilerek mum alevinden uzaklaşırlar. Tam bu sırada soğumaya terk edilen taş, tekrar kritik sıcaklığın altına düşer ve mıknatısın çekimine dayanamayarak tekrar mum alevinin üzerine gelir. Belirli bir zaman sonra, mum eriyerek yüksekliğini değişeceği için denge bozulacaktır ve taş salınım yapmayı bırakacaktır.

Nikola Tesla, 1889 yılında Curie sıcaklığını kullanarak geliştirdiği termo manyetik motorun patentini almayı başarmıştır.

 

Bu motorun çalışma prensibini şu videoda görebilirsiniz:

Video 2: Nikola Tesla’nın tasarladığı termo manyetik motor

Çok düşük sıcaklıkların ölçümü manyetik termometrelerce yapılır. Curie sıcaklıklarını bilmeseydik bu aletlere sahip olamayacaktık. Teşekkürler Pierre Curie!

Kaynaklar ve İleri Okuma
http://periodictable.com/Properties/A/CuriePoint.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://tr.wikipedia.org/wiki/Curie_s%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Curie_Yasas%C4%B1
http://www.alternative-technologies.org/articles/heat-motor/
https://geology.com/minerals/magnetite.shtml
http://ilhantan.tr.gg/Baz%26%23305%3B-Maddelerin-Manyetik--Oe-zellikleri-ve-Curie-S%26%23305%3Bcakl%26%23305%3B%26%23287%3B%26%23305%3B.htm
https://teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/us-patent-396121-thermo-magnetic-motor

Ali ÇAĞLAR
Mikoloji yüksek lisans öğrencisi - Fen ve Teknoloji Öğretmeni Mantarları sever

0 yorum