Bağırsak Bakterileri Alzheimer Hastalığında Rol Oynayabilir
İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bağırsak bakterilerinin Alzheimer hastalığının gelişimini hızlandırabileceğini göstermiştir. Çalışmadaki araştırmacılara göre sonuçlar, hastalığın önlenmesi ve tedavisine yönelik yeni fırsatların kapılarını açıyor.

Bağırsak bakterileri; bağırsak sistemi, bağırsak mukozası ve bizim beslenmemizin etkileşimi vasıtasıyla nasıl hissettiğimiz konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Bağırsak bakterilerinin yapısı, Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıkların araştırılması için mükemmel bir alandır. Tam olarak bağırsak mikrobiyotamız doğum sırasında aldığımız bakterilere, genlerimize ve beslenmemize bağlıdır.

Araştırmacılar, hastalıklı ve sağlıklı iki grup fareyi inceleyerek, Alzheimer hastalığına yakalanmış olanları, sağlıklı farelerle kıyaslamışlar ve bağırsak bakterinin bileşiminin farklı olduklarını keşfetmişlerdir. Araştırmacılar, ayrıca bağırsak bakterileri ve hastalık arasındaki ilişkiyi daha fazla deneyle test etmek için tamamen bakteri içermeyen farelerde Alzheimer hastalığını incelediler. Bakteri içermeyen farelerin beyninde beta-amiloid plak miktarı önemli miktarda küçülmüştür. Beta-amiloid plaklar, Alzheimer hastalığında sinir liflerinde oluşan topaklardır.

Bağırsak florası ile hastalığın ortaya çıkışı arasındaki bağlantıyı açıklığa kavuşturmak için araştırmacılar, bağırsak bakterilerini hastalıklı farelerden mikropsuz farelere transfer etti ve farelerin sağlıklı farelerden bakteri alıp almadıklarını karşılaştırdıklarında bu farelerin beyinlerinde daha fazla beta-amiloid plak geliştirdiklerini keşfettiler.

Food for Health Bilim Merkezi’nde araştırmacı Frida Fåk Hållenius "Çalışmamız bağırsak bakterileri ve Alzheimer hastalığı arasında direkt bir nedensel bağlantı gösterdiği için benzersizdir. Bakteri içermeyen farelerin beyninde çok daha az plak gelişmesi çarpıcıydı".

"Sonuçlar, şu anda hastalığın önlenmesi ve başlangıcının geciktirilmesi için araştırma yöntemleri başlatabileceğimiz anlamına geliyor. Yalnızca semptomları hafifleten antiretroviral ilaçlar verebiliyorken bunun  büyük bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.”

Araştırma, Lund kentindeki Food for Health Bilim Merkezi ve İsviçre’de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne’deki araştırma gurubundaki Yardımcı Profesör Frida Fåk Hållenius ve doktora öğrencisi Nittaya Marungruang arasındaki uluslararası iş birliğinin bir sonucudur. Bu araştırma grubu, Avrupa Birliği’nden 50 milyon İsveç Kronu hibe almakla birlikte  Almanya ve Belçika araştırmacılarını da içerecek şekilde genişletildi.

Araştırmacılar, Alzheimer hastalığının gelişmesinde bakterilerin rolünü araştırmaya, aynı zamanda beslenme ve probiyotiklerin yeni tipleri sayesinde bağırsak mikrobiyotasının modülasyonuna dayanan önleyici ve tedavi edici tamamen yeni türleri test etmeye devam edecek.

Kaynak
https://medicalxpress.com/news/2017-02-gut-bacteria-role-alzheimer-disease.html

Kapak Görseli
http://preventdisease.com/news/15/112515_How-Do-You-Know-When-Youre-Full-Gut-Bacteria-Decide.shtml

Eda ULUSOY
Kocaeli Üniversitesi / Biyomedikal Mühendisi - Biyomedikal Mühendisi Kocaeli à niversitesi

0 yorum