Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Nedir?
Yüksek Enerji Ve Plazma Fiziği

Yüksek enerji fiziği atom ve atom altı parçacıkların incelenmesi için gerekli enerji ortamını sağlar. 

Fiziğin alt dalı olan plazma fiziği nedir? Birlikte inceleyelim!

Maddenin dört hali vardır: Katı, Sıvı, Gaz ve Plazma. Bir gazın enerji verilerek iyonlaştırılmasına Plazma denir. Atomlarda elektronlar enerji çekirdeğine bağlıdır ve atom bir bütün halinde hareket eder. Plazmada iyonlar (elektronu koparılmış atomlar) ve serbest elektronlar birbirlerinden bağımsız hareket eder. Artı yüklü iyonlarla eksi yüklü elektronların sayıları hemen hemen aynıdır. Plazma genellikle bir gazı, elektronları atom çekirdeğinden kurtulmaya yeterli enerji kazanıncaya kadar ısıtarak elde edilir.

Plazma fiziği ise Güneş'in, yıldızların enerji yapısını inceler ve bu enerjiyi Dünya üzerinde elde edebilmenin yollarını araştırır. Uzay yolculuklarında kullanılacak olan enerji kaynaklarının miktarının belirlenmesi yüksek enerji ve plazma fiziğinin çalışma konularındandır. Fizik mühendisliği bu alana örnek bir meslektir.

Ayrıca plazma fiziğine, roketlerde kullanılan plazma motorlar, plazma TV'ler örnek verilebilir.

Plazmanın özellikleri nelerdir ? 

  • Yüklü parçacıklardan oluştuğu için elektrik alan ve manyetik alandan etkilenir. Bildiğimiz üzere gazların çoğu yalıtkandır ama plazma iletkendir ve elektriği iyi iletir.
  • Maddenin plazma halinde kimyasal tepkimeler gaz haline göre daha hızlı gerçekleşir.
  • Plazma ışığı geçirmez . Bunun sebebi ise eksi ve artı yüklü taneciklerin eşit olması nedeni ile ışık geçirmez.
  • Gazların bulunduğu ortamı doldurma özelliğine karşın plazmada toplaşma eğilimi vardır. Plazma içerisindeki her parçacık civarındaki tüm parçacıklarla etkileşim halindedir.

Hepimizin gördüğü oyuncağı gelin birlikte açıklayalım.

Gördüğümüz oyuncak kürenin içinde belli bir miktarda soygaz bulunur. Bildiğimiz gibi elektrik enerjisi soygaz atomlarını iyonlaştırır.

Kaynak:

https://fizikdersi.gen.tr
http://www.eisyayinlari.com

Sude Manka
Çukurova Üniversitesi - Fizik öğrencisi 𝑵Ü𝑲𝑳𝑬𝑬𝑹 𝑭İ𝒁İ𝑲 ☢️

0 yorum