Yeni Çalışma, Dünya'nın Altıncı Kitlesel Yok Oluşu İçin Şaşırtıcı Bir Zaman Çizelgesi Sunuyor
Yeni Çalışma, Dünya'nın Altıncı Kitlesel Yok Oluşu İçin Şaşırtıcı Bir Zaman Çizelgesi Sunuyor

Japonya'daki Tohoku Üniversitesi'nden bir iklim bilimcisi, gelecekteki kitlesel yok oluş olayının önceki 5 tanesine benzer olmayacağını düşünüyor.

Son 540 milyon yılda Dünya, birden fazla kez, türlerinin çoğunu nispeten kısa bir jeolojik zaman diliminde kaybetti.

Bunlar kitlesel yok oluş olayları olarak bilinir ve ister asteroitler veya volkanik faaliyetler tarafından tetiklenen aşırı ısınmadan, isterse aşırı soğumadan olsun, genellikle iklim değişikliğinin hemen ardından gerçekleşir.

Kunio Kaiho, Dünya'nın ortalama yüzey sıcaklığının ve gezegenin biyolojik çeşitliliğinin kararlılığını ölçmeye çalıştığında, büyük ölçüde doğrusal bir etki buldu. Sıcaklık değişimi ne kadar büyük olursa, yok olma derecesi o kadar büyük olur.

Küresel soğuma olayları için en büyük kitlesel yok oluşlar, sıcaklıklar yaklaşık 7°C düştüğünde meydana geldi. Ancak küresel ısınma olayları için Kaiho, en büyük kitlesel yok oluşların kabaca 9°C sıcaklık artışında meydana geldiğini buldu.

Bu, önceki tahminlerden çok daha yüksek ve 5,2°C'lik bir sıcaklığın, önceki 'büyük 5 yokoluş' ile aynı seviyede, büyük bir deniz kitlesel yok oluşuyla sonuçlanacağını öne sürüyor.

Bunu perspektife koymak gerekirse, yüzyılın sonunda küresel ısınma, yüzey sıcaklıklarını 4,4°C'ye kadar artırma yolunda ilerliyor.

Kaiho, "En kötü senaryoda, 2500'e kadar 9°C'lik küresel ısınma görünmeyecek," diye tahmin ediyor.

Kaiho, iklim değişikliği nedeniyle karada ve denizde pek çok neslin tükenmek üzere olduğunu inkâr etmiyor; sadece eskisi gibi aynı oranda kayıp beklemiyor.

Yine de türleri riske atan sadece iklim değişikliğinin derecesi değil. Oluşma hızı hayati derecede önemlidir.

Dünyadaki en büyük kitlesel yok olma olayı, o sırada bilinen türlerin yüzde 95'ini öldürdü ve yaklaşık 250 milyon yıl önce 60.000 yıldan fazla sürdü. Ancak günümüzün ısınması, fosil yakıtların insan emisyonları sayesinde çok daha kısa bir zaman ölçeğinde gerçekleşiyor.

Belki de Dünya'nın altıncı neslinin tükenmesi olayında daha fazla tür ölecek çünkü ısınmanın büyüklüğü çok büyük değil, değişiklikler çok hızlı gerçekleştiği için birçok tür uyum sağlayamıyor.

Kaihu, "Yalnızca yüzey sıcaklığını kullanarak gelecekteki antropojenik yok oluşun büyüklüğünü tahmin etmek zordur, çünkü antropojenik yok oluşun nedenleri jeolojik zamandaki kitlesel yok oluş nedenlerinden farklıdır" diyor.

Bilim insanları verileri hangi şekilde kullanırlarsa kullansınlar, iklim değişikliğini durduramazsak pek çok türün yok olmaya mahkûm olduğu açık.

Sadece kayıpların kesin yüzdesi ve bu kayıpların zamanlaması tartışmaya açık.

Çalışma Biogeosciences'da yayınlandı.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum