İki veya daha fazla duyuyu birleştiren nörolojik özellik olan sinestezi nasıl deneyimlenir? Sinestetler 9 sayısını tadabilir veya haftanın her gününe bir renk ekleyebilir. Richard E. Cytowic, birbirine dolanmış duyuların büyüleyici dünyasını ve neden hepimizin sadece bir sinesteziye sahip olabileceğimizi açıklıyor.

0 yorum