Advertisement
Şimşek Ve Yıldırım
Şimşek Ve Yıldırım

Hava akımları nedeni ile bir noktadan başka bir noktaya hareket eden bulutlar hem hava hem de birbirleri ile sürtündükleri için elektriksel olarak yüklenir.Bulutlar birbirleri ile yakınlaştıklarında bir yük boşalması oluşuyorsa bunu biz şimşek olarak adlandırırız. Bu olay olduğunda ortaya ses dalgaları ve ışık yayılır. Işık , sesten daha hızlı hareket ettiğinden önce ışık, ardından ses hissedilir.

Bu yük boşalması bulut ile toprak arasında gerçekleşiyorsa buna da yıldırım denir. Yıldırım esnasında büyük bir elektrik akımı oluşur. Bu durumda canlılar zarar görebilir.

Yıldırımdan korunmak için;

  • Metal pencerelerden uzak durmamız gerekiyor
  • Düz ve yüksek yerler yerine , çukur yerlerde durulmalı
  • Ağaç ve direklerin altında durmamak gerekiyor.
  • Paratoner kullanılmalı (Yıldırımsavar)
  • Yıldırımlı havalarda , dış ortamda bulunulmamalı . Bina veya araba içinde bulunulmalı
Sude Manka
Çukurova Üniversitesi - Fizik öğrencisi 𝑵Ü𝑲𝑳𝑬𝑬𝑹 𝑭İ𝒁İ𝑲 ☢️

0 yorum