Öldükten Sonra Hücreler Yaşamaya Devam Eder Mi?
Ölüm kesin bir olay gibi göründüğü için, ölen bedenlerde yaşam benzeri aktivitelerin olma olasılığını düşünmek zordur. Çoğu kişi ölümden sonra saçların uzaması gibi bazı hücre aktivitelerinin devam ettiğini bilmektedir. Fakat şimdi, diğer birçok hücrenin düşünülenden daha uzun süre yaşamaya devam ettiği ve hatta bazılarının onarım veya rejenerasyon benzeri davranışlar sergilediği görülmektedir.

Uluslararası bir araştırma ekibi ölü bir organizmada gen transkripsiyonunun birkaç gün daha devam ettiğini keşfetmiş durumdadır.

Araştırmacıların belirttiği gibi, bir hayvan öldüğünde gen transkripsiyonu ile ilgili çok az çalışma yapılmıştır - bu nedenle, araştırma ekibi hayvanlardaki süreci anlamak için bir çalışma başlatmıştır. Çalışmaları, çeşitli vücut bölgelerinde bulunan hücrelerde mRNA transkripsiyonunu belirlemek ve daha sonra bu aktiviteyi 96 saate kadar izlemekten oluşuyordu. Bunu yaparken, bazı hücrelerde gen transkripsiyonunun azaldığı ancak diğerlerinde transkripsiyonun devam ettiği ve hatta ölümden sonra bazılarında arttığı görülmüştür. Transkripsiyonun farklı hücrelerde, farklı oranlarda arttığını belirtmişlerdir, ancak hayvanlar arasında rastgele olmadığını düşündüren ortak bir nokta bulduklarını bildirmişlerdir.

Araştırmacılar, ölüm sonrası gen transkripsiyonunun neden devam ettiğini bulamadıklarını kabul etmektedir. Ancak büyük ihtimalle, ölüm sürecini deneyimledikleri için organizmada ani stresin oluşmasından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Embriyonik gelişme, inflamasyon, bağışıklık ve kanserle ilgili olan hücrelerde, ölüm sonrası gen transkripsiyonundaki artışın fazla olduğunu belirtilmektedir. Ayrıca araştırmacılar bulguların, bağış yapılan bazı organ alıcılarının, özellikle de karaciğer nakli olanların neden kanser gelişimine daha çok eğilimli oldukları üzerine ışık tutabileceğini de belirtmektedir ki donör öldükten sonra karaciğer hücrelerinde meydana gelen gen transkripsiyonu, tümör gelişimine neden olabilir. Daha fazla çalışma yapılmasının, ihtiyacı olan hastalara transplantasyon öncesi bağış yapılan organlarda nelerin meydana geldiğinin daha iyi anlaşılabilmesine ve kanser riskine sahip olanların taranmasına yardım edebileceği düşünülmektedir.

Kaynak
https://phys.org/news/2017-01-gene-transcription-death-cells.html

İleri Okuma
Alex E. Pozhitkov, Rafik Neme, Tomislav Domazet-Lošo, Brian G. Leroux, Shivani Soni, Diethard Tautz, Peter A. Noble. 2017. Tracing the dynamics of gene transcripts after organismal death. DOI: 10.1098/rsob.160267.

Kapak Görseli
https://aos.iacpublishinglabs.com/question/aq/700px-394px/shape-cell-related-its-function_f45b8cfc50e644a8.jpg

Ozcan Gulbey
PhD öğrencisi - Kanser

0 yorum