Kahve ve Çay Tüketimi İnme ve Demans Riskini Düşürüyor
Kahve ve Çay Tüketimi İnme ve Demans Riskini Düşürüyor

İnme ve bunama, dünya çapında tüm insanların karşılaştığı ciddi sağlık sorunlarıdır. Kahve ve çayın felç ve bunamaya neden olduğu geçmişte birçok çalışma tarafından rapor edilmiştir. Bununla birlikte, kahve ve çay tüketimi nedeniyle felç ve bunama riski arasındaki ilişki iyi anlaşılmamıştır.

Son zamanlarda, Tianjin Tıp Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, kahve ve çayın ayrı ayrı ve kombinasyon halinde felç ve bunama riski üzerindeki etkisini araştırdı.

Mevcut prospektif kohort çalışmasına, Birleşik Krallık Biobank'tan 50 ila 74 yaşları arasında 365,682 katılımcı dahil edildi. Katılımcılar 2006'dan 2010'a kadar çalışmaya katıldı ve 2020'ye kadar takip edildi.

Kahve ve çay, felç ve bunama ile doğrusal olmayan ilişkiler gösterdi. Daha spesifik olarak, günde 2-3 fincan kahve veya günde 3-5 fincan çay alımı veya günde 4-6 fincan kombine alım, en düşük inme ve bunama tehlike oranı (HR) ile ilişkilendirildi.

Kahve veya çay içmeyen bireylerle karşılaştırıldığında, günde 2-3 fincan kahve ve 2-3 fincan çay içenlerin felç riski %32, bunama riski ise %28 daha az olarak görüldü. Ayrıca, kahve ve çayın birlikte tüketimi, daha düşük iskemik inme ve vasküler demans riskiyle bağlantılıydı.

Aynı zamanda içeceklerin kombine tüketiminin, inme sonrası bunama riskini düşürdüğü gözlemlendi. En düşük risk günde 3-6 fincan kahve ve çay tüketen kişilerde görüldü.

Kahve ve çay alımının inme ve bunama üzerindeki belirgin koruyucu etkisini çeşitli mekanizmalar açıklayabilir. Kahve, sağlığa yararlı etkileri olan kafein, fenolikler ve diğer biyoaktif bileşikleri içerir. Benzer şekilde, çay kafein, flavonoidler ve polifenollerinden oluşur ve bunların hepsinin anti-inflamasyon, antioksidatif stres, amiloid-beta agregasyonunun inhibisyonu ve anti-apoptoz gibi nöroprotektif fonksiyonlara sahip olduğu gösterilmiştir.

Bu iki içeceğin birleşik koruyucu rolü, bu içeceklerdeki farklı antioksidanların ve diğer faydalı biyolojik içeriklerin birleşik yararına bağlı olabilir. Kahve ve çaydaki polifenoller, endotel fonksiyonunun arttırılması, anti-inflamasyon ve insülin direnci gibi potansiyel faydaları olan hidroksisinamik asitler ve kateşinler içerir.

Bu faktörlerin inme ve demansın patogenezi üzerinde birleşik bir koruyucu etkisi olabilir. Kahve ve çay alımı da sitokin aktivasyonunu birlikte modüle edebilir.

Çalışmanın bulguları, çay ve kahve tüketimi ile demans, felç ve inme sonrası bunama riski arasında potansiyel olarak faydalı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. İnme, demans ve inme sonrası bunamanın önlenmesi ve tedavisine odaklanan klinisyenler bu gözlemleri ilginç ve yararlı bulabilirler.

Mevcut bulgular, ayrı ayrı veya birlikte çay ve kahve içmenin daha düşük felç ve bunama riski ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Tek başına veya çay ile kahvenin birlikte alımı, inme sonrası bunama riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi.

Bulgular, kahve ve çay tüketimi ile inme ve demans riski arasında bir ilişki olduğunu gösterse de, bu bilgilerin klinik ortamda inme ve demans sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olup olmayacağını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Kahve/çay tüketimi ile inme ve bunama riski arasında gözlemlenen ilişkilerin nedensel olup olmadığını netleştirmek için yaşam tarzı gibi etmenler üzerine daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum