Başımıza İcat Çıkarıp Devrim Yaratan 10 Büyük Mucit

1. Nikola Tesla

Hayatı sırlarla dolu olan, gizemli Sırp-Amerikalı dâhi Nikola Tesla'nın adına ait 300'e yakın patenti vardır. Aralarında alternatif akım, radyo ve telsiz frekansları, radar, uzaktan kumanda gibi alanlarda da olmak üzere, kullanılan, kullanılmayan, çalınan, akıbeti bilinmeyen birçok buluşa imza atmıştır. Yaşadığı dönemde hakkı yeterince verilmemiştir. Edison ile olan mücadelesi aleyhine sonuçlanmıştır.Yoksulluk ve yalnızlık içinde vefat etmiştir.

2. Alexander Graham Bell

Dünya tarihinin en ünlü mucitlerinden olan İskoçya doğumlu Alexander Graham Bell, başka buluşları da olmasına rağmen ününü esas olarak telefona borçludur. Telefonu işitme engelli annesi ve eşinin duyabilmesini sağlamaya çalışırken icat etmiştir.

3. Wright Kardeşler

İnsanların da uçabileceğini gösteren Amerikalı Wright Kardeşler, ilk moturlu uçağı başarıyla tasarlamış ve üretmişlerdir. Şüphesiz insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri...

4. Johannes Gutenberg

Bugün "Batı Medeniyeti"nden söz ediyorsak bunda belki de en büyük pay "matbaa"yı geliştiren Alman mucit Johannes Gutenberg'e aittir. Geliştirdiği hareketli baskı makinesi ile kitapların hızla basılmasının ve yayılmasının önünü açmıştır. Modern dönemin en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilen çalışmasıyla Reform Hareketleri'nden, bilimsel devrimlere doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklık etmiştir.

5. Henry Ford

Edison'un şirketinde baş mühendisliğe kadar yükselen Amerikalı mühendis Henry Ford, yakıt motorları üzerine çalıştı. Daha sonra kendi şirketini kuran Ford'un ürettiği araba Amerika yollarında kendini gösterdi. Ford'un fabrikasında geliştirdiği yürüyen üretim bandı, verimliliği öylesine geliştirdi ki, bütün sanayi anlayışını değiştirdi.

6. Sir Tim Berners Lee

Sir Tim Berners Lee, Gutenberg'in yarattığı bilgi devriminin bir benzerini ortaya çıkardı. (WWW) yani "world wide web"i yani İnternet'i geliştirip, milyarlarca dolar kazanabilecekken, bunu insanlığın hizmetine ücretsiz sunan İngiliz bilgisayar bilimci Tim Berners Lee, 2004 yılında insanlığa katkılarından dolayı "sir" unvanı kazandı.

7. Archimedes

Suyun kaldırma kuvvetini keşfeden ve Pi sayısını hesaplayan Archimedes (Arşimet), bu keşfinden yola çıkarak Archimedes vidası/burgusu olarak bilinen su türbinini geliştirmiştir.

8. Leonardo Da Vinci

Tarihin gördüğü en büyük zekâlardan biri olan Da Vinci'nin icatları kendi zamanında hem maddi hem de teknik nedenlerle gerçekleşmese de not defterlerinden görüldüğü üzere zamanının çok ötesindedir. Ancak icatların kendi çağında uygulan(a)mamış olması tarihi etkilerini azaltmıştır.

9. Louis Pasteur

Aşı yöntemini geliştiren ve kuduz aşısını bulan Fransız mikrobiyolog, kimyager ve mucit olan Louis Pasteur, yaşadığı çağda bir kahraman olarak görülmüş ve hastalıklarla mücadelede önemli bir pay sahibi olmuştur.

10. Thomas Edison

Amerikalı Mucit Thomas Alva Edison, kendi adıyla 1000'in üzerinde patent sahibidir. Tarihin gördüğü en verimli mucitlerin başında gelmektedir. Başta akkor lamba olmak üzere icatları ile Amerika ve Dünya tarihini etkiledi.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

1 yorum

  • Tony Torsi
    Tony Torsi
    8 yıl önce

    Arkadaşlar haklı.Tesla 700 e aşkın icatla rekor kırmıştır.Edison un 1000 icat yapması kolpadır.Zaten icatlarının çoğu Tesladan çalıntı.