7.400 Yıl Önce Neolitik Dönemde, Avrupalı Çiftçiler Süt Kullandılar
7.400 Yıl Önce Neolitik Dönemde, Avrupalı Çiftçiler Süt Kullandılar

Arkeologlar, Orta Avrupa'daki Linearbandkeramik kültürünün yerleşim yerlerinden çanak çömleklerde süt yağı izleri tespit ettiler.

Geviş getiren hayvan temelli tarımın erken Neolitik çiftçiler tarafından kullanılması ve yayılması, Avrupa'daki Mezolitik-Neolitik geçişi şekillendirmek için temel etkilere sahipti ve tarih öncesi Avrupa kültürünü, biyolojisini ve ekonomisini modern yaşamın temelini oluşturan şekillerde tamamen dönüştürdü.

Bu değişiklikler süt ekonomilerinin küresel olarak yayılmasını ve Avrupalılarda laktaz kalıcılığının evrimini destekledi.

Fransa, Paris'teki Muséum National d'Histoire Naturelle'de araştırmacı olan Dr. Emmanuelle Casanova, “Tarih öncesi çağlarda insanlar tarafından süt kullanımının başlangıcını doğru bir şekilde tarihleyebilmek şaşırtıcı” dedi.

Agropastoralizmin gelişimi, günümüze kadar devam eden süt ve süt ürünleri gibi yeni gıda ürünlerini kullanıma sunarak tarih öncesi insan beslenmesini değiştirdi.

Güney Doğu, Doğu ve Batı Avrupa'daki bu yerleşimciler, Orta Avrupa'daki Linearbandkeramik kültürü olarak bilinen en eski Neolitik tarım gruplarıydı.

Bulgular, bölgedeki ilk yerleşimcilerden bazılarının sütü büyük ölçekte kullandığını gösterdi.

Yazarlar, Avrupa NeoMilk projesinin bir parçası olan çalışmalarında, 70 Linearbandkeramik yerleşiminden 4300'den fazla çanak çömlek kaplarını yiyecek kalıntıları açısından analiz ettiler.

Sonuçlar, bölge genelinde süt kullanımında önemli farklılıklar olduğunu ortaya çıkardı, sadece %65'i seramik kaplarda süt yağlarına dair kanıtlar sunuyor, bu da süt kullanımının yaygın olmasına rağmen bu ilk çiftçiler tarafından evrensel olarak benimsenmediğini gösteriyor.

Süt artıkları olan alanlara ve seramiklere odaklanan araştırmacılar, Linearbandkeramik çiftçileri tarafından mandıra sömürüsünün ortaya çıkışını göstermek için yaklaşık 30 yeni radyokarbon tarihi üretti.

Bu yeni tarihler, MÖ 6. binyılın ortalarındaki en erken Linearbandkeramik yerleşimlerine karşılık gelmektedir.

Bristol Üniversitesi Kimya Okulu'nda araştırmacı olan Profesör Richard Evershed, "Bu araştırma, Avrupa genelinde geliştikçe, insan gıda tedarik uygulamalarındaki büyük değişikliklerin zamanlaması hakkında yeni bilgiler sağladığı için son derece önemlidir" dedi.

Etkinlik ölçeğindeki farklılıklara rağmen, Sütlü gıdaların Erken Neolitik Çağ'da yaygın bir dolaşımda olduğuna dair net kanıtlar sağlıyor.

Çalışma bugün Ulusal Bilimler Akademisi Bildirilerinde yer almaktadır.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum