0

Biliyorum... Listeme ekledim.. :-) Tebrikler... :-)

Burtay Mutlu (shibumi_tr) 2 yıl önce 0
0

Soğuk kanlı canlılar neden ısınmadan yeteri enerjisi veya fasülye çimlenmek için ısıya yani ısıyı taşıyan foton'a ih-tiyaç duyar? Vucut ısısı neden 36.5 derece? Isı canlılar için sadece entropik bir ürün deyildir. Glıkoz esasen bir araç-tır. ATP sentezi için esas enerji ışık ve onun neden olduğu sıcaklıkla möleküler elektronların enerji düzeyi değişi-miyle kimyasal dediğimiz oysa temeli elektriksel olan et-kileşimlere neden olur. Esasen tüm canlılar, sadece foto-sentez yapanlar deyil temel enerji kaynağı olarak ışık ve elektriksel etkileri kullanıyorlar. Möleküler bağlanmalar veya ayrışmalar elektronlarla olup temeli elektriksel du-rumlardır. Hücre ortamı oluşan foton yani ışık ortamında fotonları enzimlere yada daha temelde möleküllerin elektronlarına enerji yükleyerek yada salarak möleküllerde elektronların enerji seviyesi değişimiyle bağlanmalara yada ayrılmalara neden olurlar. Maddenin en üst katmanı elektronlardır ve o alanınla etkileşimimiz temel olarak elektrikseldir. İyonlaşma kullanılarak yapılan piller örnektir. Möleküllerde iyonlaşınca elektronu eksilir veya artar bir-birine bu şekilde elektronun enerji seviyesi değişerek ve eksik elektronları tamamlayarak bağlanırlar. Bu durumda temelde elektriksel bir durumdur. Bu bağlanma ve ayrışmalardada ışık yanı foton yayılır. Hücre, tüm vücu-dumuz ışıksal ve elektriksel bir ortamdır. Bu şekilde hüc-redeki tüm metabolik faaliyetlerden açığa çıkan fotonlar-da enerji olarak kullanılan. Fazlasıda ısı olarak dışarıya yayılır. Dna’da temelinde böyle çalışır. Yani sadece Atp bağlarının kırılıp adp ye dönüşmesinde ortaya çıkan fo-tonlar değil tüm metabolik faaliyetlerde açığa çıkan fo-tonlarda kullanılıp hücre içi sıcaklığı, vücut sıcaklığını korumuşda olurlar. Hücre temel olarak elektrik, elektro-manyetik bir alan etkileşimidir. Sulu esnek yapıdaki bu yoğun etkileşim canlılık dediğimiz hücre alanını oluştu-rur.Tüm sistem arası entegrasyonda ileti taşıyan hücrelere evrilmiş sinir sistemi ve bütünden etkileşimi sağlayan hormonlarıyla birlikte yoğun bir etkileşimle sistemik can-lıyı oluşturur. Bir sistem olan canlı temelinde elektrik, elektromanyetik alandır. Beynimizde öyle.

Yunus Ilik 2 yıl önce 0