Araştırmalara Göre Navigasyon Becerileriniz Geçmişinizle Bağlantılı
Araştırmalara Göre Navigasyon Becerileriniz Geçmişinizle Bağlantılı

Giderek daha fazla bilim insanı, çevremizin sadece zihinsel sağlığımızı değil, aynı zamanda bilişsel yeteneklerimizi de şekillendirme biçimlerini çözüyor. Yeni bir çalışma, büyüdüğümüz yer ile navigasyon becerilerimiz arasında büyüleyici bir bağlantı keşfetti.

Fransa'daki CNRS ve University College London'dan araştırmacılar tarafından yönetilen uluslararası bir ekip, insanların büyüdükleri yere topolojik olarak benzer ortamlarda gezinmede daha iyi olduklarını buldu.

Ek olarak, şebeke benzeri şehirlerde büyüyen insanlar, daha rastgele tasarlanmış şehirlerde büyüyen insanlara göre, daha az organize ortamlarda gezinme konusunda daha kötüydü ve şehir dışından olanlar, şehir içi insanlara göre daha geniş alanlarda gezinme konusunda daha iyiydi.

Yazarlar, "Ortalama olarak, şehirlerde büyüdüklerini bildiren kişilerin, şehir dışında büyüdüklerini bildirenlerden, hatta yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi kontrol edildiğinde bile daha kötü navigasyon becerilerine sahip olduğunu bulduk" dedi.

Araştırmacılar, deniz canlılarını aramak için bir teknede gezinmeyi içeren bir yol bulma oyunu olan Sea Hero Quest (SHQ) video oyununu oynayan 38 ülkeden 397.162 kişi hakkında depolanan verileri topladı. Bu özel görev, SHQ'daki performansın gerçek dünya navigasyon yeteneğini öngördüğü ve araştırmacıların büyük bir veri setine erişimi olduğu için seçildi.

SHQ oyuncularına başlangıçta, başlangıç ​​konumlarını ve belirli bir sırayla bulmaları gereken birkaç kontrol noktasının yerini gösteren bir harita sunulur. Araştırmacılar, mekansal navigasyon yeteneğinin güvenilir bir tahminini elde etmek için yalnızca oyunun en az on bir seviyesini tamamlayan oyuncuların verilerini kullandılar.

Mekansal navigasyon yeteneğindeki herhangi bir varyasyonu araştırmak için araştırmacılar, bir şehrin düzeninin ne kadar karmaşık olduğuna dair bir ölçüm geliştirdiler. Katılımcı verilerinin geldiği 38 ülkedeki en büyük şehirlerin sokak ağı entropisini (SNE) hesapladılar. Şebeke benzeri şehirler (ör. Chicago) küçük bir SNE'ye sahipken, daha organik olarak yayılan şehirler (ör. Prag) daha yüksek bir SNE'ye sahiptir.

Yazarlar, "Düşük SNE'ye sahip şehirlerde büyümenin, düzenli bir düzen ile video oyunu seviyelerinde daha iyi performansa yol açtığını, şehirlerin dışında veya daha yüksek SNE'ye sahip şehirlerde büyümenin ise daha entropik video oyunu seviyelerinde daha iyi performansa yol açtığını bulduk" diyorlar.

"Bu, çevrenin küresel ölçekte insan bilişi üzerindeki etkisini doğrular ve kentsel tasarımın insan bilişi ve beyin işlevi üzerindeki önemini vurgular" diye ekliyorlar.

Fotoğraf: Chicago'da 1.000 rastgele yörüngenin toplamı.

Çalışmaya dahil edilen ülkelerin çoğu, eski şehir merkezlerindeki (örneğin Fransa, Romanya, İspanya, Tayland, Hindistan) tipik organik sokak modellerinin göstergesi olan benzer SNE'ye sahipti. Bununla birlikte, bazı ülkelerde, çok yaygın bir planlı şehir sokak modeli olan ortogonal ızgara düzenlerine karşılık gelen belirgin şekilde daha küçük SNE vardır (örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin).

Bulgular ayrıca, karmaşık ortamları keşfetmek ile kemirgenlerde hipokampusta büyüyen yeni nöronlar üzerinde olumlu bir etki arasında bir ilişki olduğunu gösteren önceki araştırmalarla ve ayrıca hipokampusta artan aktivite ve hacim ile insanlarda karmaşık uzaysal navigasyonu birbirine bağlayan araştırmalarla da tutarlıdır.

Yüzeyde, daha karmaşık ortamlarda büyüyen insanların daha iyi gezinme yeteneğine sahip olacağı öngörülüyor, ancak yazarlar, insanlar navigasyon becerilerini geliştirirken muhtemelen birden fazla mekanizmanın rol oynadığına dikkat çekiyor.

Tipik olarak, dolaşırken kullanılan sokakları ve yapılan dönüşleri en aza indirme eğilimindeyiz. Düzensiz sokak düzenlerinde gezinmek zorunda olmak, daha fazla değişen sokak açıları nedeniyle hedef yönünü daha yakından takip etmeyi, sokak adları ve yaklaşan dönüşler için uzamsal veya olası hafızayı kullanmayı gerektirir.

Fotoğraf: Prag'da 1.000 rastgele yörüngenin toplamı.

Araştırmacılar, sürekli olarak bu bilişsel görevleri yerine getirmek zorunda kalmanın, oryantasyon, ileriye dönük hafıza ve planlamanın altında yatan sinir sistemlerinin kapasitesini artıracağını düşünüyor.

"Görünüşe göre 90 dereceden sapan dönüşlere uyum sağlamak ve daha fazla cadde ve mahallede gezinmek, navigasyon becerisini geliştirmenin anahtarıdır" diye yazıyorlar.

Bu sonuçlar, insanların maruz kaldıkları ortam türüyle uyumlu, diğer ortamlarda alt optimal hale gelen navigasyon stratejileri geliştirdiği fikrini desteklemektedir.

Araştırma Nature dergisinde yayınlandı.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum